Priznanje profesionalnih kvalifikacija

U Njemačkoj profesija najčešće zahtijeva priznato završeno školovanje. Ako imate završeno profesionalno obrazovanje ili završen fakultet, onda vodite računa, da ovdašnje vlasti te kvalifikacije uzmu u obzir i registruju ih.

Ako dosada niste mogli iskoristiti ponudu potvrđivanja Vaše profesionalne kvalifikacije u Instituciji prvog prihvata, obratite se odmah po dolaska u komunu, koja je za Vas nadležna, socijalnim radnicima ili savjetnicima. Oni će Vas obavijestiti o procesu procjene nadležnosti Savezne agenture za zaposlenje. Pri tome dobićete listove sa mnogim pitanjama na različitim jezicima o školskom i profesionalnom obrazovanju, o završetku profesionalnog obrazovanja ili fakulteta te o profesionalnim iskustvima. Kad je Vaš profil kvalifikacije potvrđen, trebali biste dobiti savjetovanje za mogućnosti priznavanja. Tražite za to kontakt sa odgovarajućim savjetovalištima IQ-mreže. Savjetnici će Vas korak po korak podržavati na tom često teškom putu do priznavanja stranih diploma.

Molimo obratite pažnju: U Njemačkoj su za obavljanje većine zanimanja potrebna svjedočanstva i profesionalne kompetencije (znanja?). Ako ih posjedujete možete ich registrovati prilikom priznavanja profesionalnih kvalifikacija. Za neka zanimanja je priznanje uslov da bi se to zanimanje moglo obavljati u Njemačkoj.