Postavljanje dodatnog ili drugog zahtjeva

Dodatni zahtjev možete postaviti, ako ste na Vaš prvi zahtjev za azil u Njemačkoj dobili negativan odgovor. Ako je Vaše traženje azila odbijeno u nekoj sigurnoj trećoj zemlji ili Norveškoj ili Švicarskoj, a ukoliko je Njemačka zadužena za Vaš postupak, onda se govori o drugom zahtjevu. To je moguće onda ako ste nakon povratka u Vašu matičnu zemlju, lično ugroženi ili ako se situacija u Vašoj matičnoj zemlji pogoršala. Ukoliko Savezna služba (BAMF) Vaše dokaze uvaži, prolazite cijeli postupak azila ponovo.