Učiti njemački jezik

Što brže naučite njemački jezik – to će Vam pomoći, da učestvujete u društvenom životu Njemačke kao i da nađete dobar posao.. Sve pridošlice i izbjeglice sa dozvolom trajnog boravka imaju pravo prisustvovati časovima za integraciju u Savezu. Ovi kursevi obuhvataju 600 časova njemačkog jezika i 300 časova orijentacije za snalaženje. U kursu orijentacije biće predavana pravila, prava i dužnosti te praktična znanja o životu u Njemačkoj.

Tražioci azila iz Sirije, Eritreje, Irana, Iraka mogu i već dok postupak azila traje posjetiti časove za integraciju (objavljeno: 12/2015). Za to je potrebno napisati zahtjev BAMF-u. Molimo Vas, da se raspitate kod Vašeg socijalnog radnika ili savjetodavaca o tome.

Postoji mnogo početnih ponuda: osnovni časovi, jezička kafana, jezičke partnerstva ili dobrovoljne ponude udruženja. Koje mogućnosti usavršavanja jezika možete iskoristiti, saznaćete takođe od Vašeg socijalnog radnika. Časovi jezika mogu takođe biti povezani i sa traženjem posla i dokvalifikacije. S tim u vezi, obratite se Jobcentru odnosno Agenturi za zaposlenje.

Pazite: Nedostaci odnosno nedovoljno znanje jezika je često i najveća prepreka za integraciju u tržšte rada. Zbog toga iskoristite sve mogućnosti, ukoliko je moguće, da što brže i što intenzivnije naučite njemački jezik.