Posebna zaštita za žene

Za žene, koje putuju same, i za njihovu djecu u Haleu postoji Kuća za žene izbjeglice, za smještaj u slučaju iskustava fizičkog zlostavljanja ili posebne potrebe zaštite.

Da biste bili ovdje prihvaćeni, potrebna Vam je dozvola trajnog boravka odnosno tolerantni status. Ovdje ćete dobiti zaštitu od napada i pomoć da gradite sebi novi, samostalan život, pri ličnim nastupima krize i u savlađivanju svakodnevice.

Ako želite anonimnu pomoć, možete se obratiti I na “telefonsku pomoć”. Ovdje žene savjetuju žena na 15 različitih jezika.