Raspoređivanje (prevoz) po srezovima

Ukoliko imate dobre izglede da ostanete u Njemačkoj ili ako je Vaš zahtjev za azil pozitivno riješen, onda će Vam biti dodijeljeno mjesto/grad u kojem treba da boravite.

Od saradnika LAE-a saznaćete, koji je grad ubuduće nadležan za Vas. Lične želje u vezi sa mjestom boravka u Saksonij-Anhaltu trenutno se neće moći uzeti u obzir. Ali u slučaju porodične pripadnosti prvog stepena (ako su u pitanju djeca, roditelji, maloljetni braća i sestre; kod maloljetnih izbjeglica i braća i sestre koji su stariji od 18 godina), Vi imate pravo otići u ono mjesto gdje boravi Vaša porodica.