Savjetovanje za azilski postupak – Priprema za saslušanje

U Instituciji prvog prihvata nalaze se savjetovališta za proces azila (Karitas). U savjetovalištima možete se informisati o Vašim pravima i obavezama u svim koracima postupka azila. Čak i u slučaju dobrovoljnog vraćanja i daljeg putovanja dobićete priliku savjetovanja. Ova savjetovanja su besplatna, anonimna i ne zavise od religije ili svjetonazora.

U okviru saslušanja podrazumijeva se i informativni video BAMF-a o postupku azila (na 10 jezika). Raspitajte se u Vašoj instituciji za prvi prihvat, gdje se taj video prikazuje.