Pomoć pri napadima zbog statusa stranca

Ako ste postali žrtva rasistički motivisanog nasilja ili ako se osjećate pod prijetnjom desno-ekstremističkog nasilja obratite se odmah, što brže, savjetovalištu za žrtve. Saradnici će Vam opsežno pomoći poslije napada. Na primjer, će oni Vas pratiti do policije, do doktora ili do advokata. Budete u svakom slučaju svjesni: Vi imate pravo na to, da se izvršioci izvedu pred lice pravde!