Demokratija i ljudska prava: osnovi našeg zajedničkog života

Vi tražite kao izbjeglica zaštitu u Njemačkoj. Naša zemlja garantuje azil od političkog progona i zaštitu od rata i građanskog rata.

Ova zaštita je dio našeg demokratskog ustavnog reda. K tom redu pripadaju opsežna osnovna i ljudska prava, koja grade osnove našeg društva. Ljudska prava u Njemačkoj su zagarantovana od strane Njemačkog Osnovnog Zakona iz 1949. godine, u Opštem Objašnjenju ljudskih prava Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i u karti osnovnih prava Evropske Unije iz 2000. godine. Dječija prava su zaštićena kroz konvenciju dječijih prava Ujedinjenih nacija iz 1989. godine.

• Njemačka je demokratska republika. Šef države, parlament i vlast biraju se demokratski, kao i parlamenti i vlasti svih 16 saveznih zemalja i samouprava gradova i opština. Svi izbori su anonimni.

• Svaka žena i svaki čovjek imaju pravo, da slobodno izjasne njeno ili njegovo mišljenje, imaju pravo da se okupe ili da demonstriraju. Svi imaju pravo da se udruže u demokratskim partijama, sindikatima ili drugim organizacijama.

• Mnogi ljudi u Njemačkoj angažuju se za njihove kulturne, socijalne ili sportske interese u udruženjama ili inicijativama, koje mnogo obaveza preuzimaju za zajedništvo.

• Svi ljudi su isti pred zakonom. Vlast i služba su vezani za ustav i zakone. Ko smatra da je neko povrijedio njegova prava, može se braniti kroz pritužbu ili pred sudom, i on neće smjeti saznati zbog toga neke štete. Ko pokuša podmititi službenike, mora računati na tešku kaznu.

• Muškarci i žene imaju ista prava. To i važi za određenje o vlastitom vođenju života, o pravu rada i slobodnog izbora profesije te o naredbi o vlastitom prihodu. U Njemačkoj, žene su zaposlene u svim poslovima, takođe i na rukovodećim mjestima.

Djeca imaju pravo na nenasilno odgajanje, na predškolsko i školsko obrazovanje. Očevi i majke su pri odgajanju svoje djece imaju jednaka prava. U dnevnim vrtićima ili školama roditelji mogu biti uključeni u udruženje roditelja.

• Svi ljudi imaju prava na ophođenje sa poštovanjem. Svaka upotreba fizičke sile je zabranjena.

• Svaka žena i svaki muškarac imaju pravo da sprovode svoju religiju. Većina ljudi u Njemačkoj su evangelisti ili katolički Hrišćani, i većina državnih praznika i mnogi običaji imaju hrišćansko poreklo. Na njemačku kulturu uticali su takođe i Jevrjeke i Jevreji. Danas u Njemačkoj živi mnogo muslimanki i muslimana. Pored toga, u Njemačkoj postoji mnogo drugih udruženja različitih vjerovanja kao i mnogo ljudi bez religijske pripadnosti. Niko ne smije biti diskriminisan zbog svojih vjerovanja ili zbog svojih pogleda na svijet. Sloboda mišljenja podrazumijeva i pravo kritikovanja religija ili religijskih udruženja.

• Niko ne smije biti diskriminisan zbog bilo čega, bilo da je riječ o porijeklu, boji kože, polu, seksualnoj opredijeljenosti, starosti ili zbog invaliditeta. Osobe homoseksualne orijentacije ne moraju se skrivati u Njemačkoj i njihova zajednica sa partnerom može biti priznata kao brak.

Ova osnovna prava grade temelj za okruženje međusobnog poštovanja i tolerancije.

• Suočavanje sa njemačkim zločinima u Nacionalsocijalizmu (1933 – 1945) igra u Njemačkoj važnu ulogu. Rasizam i antisemitizam su društveno isključeni. Poricanje zločina nad Jevrejima smatra se krivičnim djelom.

Demokratija živi od toga, da ljudi učestvuju i da se angažuju za njihove interese.

Ova mogućnost načelno stoji otvorena i za izbjeglice.

Upravo mnoga udruženja će se obradovati, ako Vi pokažete interes. Mnogi pridošlice sami su osnovali samostalna udruženja, koja pružaju važan doprinos mirnom zajedništvu i jedinstvo u Njemačkoj.