Dobro došli u Saksoniju-Anhalt!

Stigli ste u Pokrajinoj instituciji prihvata i nalazite se na početku Vašeg postupka traženja azila. Saksonija-Anhalt je za sve otvorena savezna zemlja. Mi smo zaduženi za to da Vas kao izbjeglicu prihvatimo na najbolji način te da Vam što prije ponudimo snalaženje i integraciju. Mnogo ljudi ovdje se dobrovoljno angažuje nudeći svoju podršku.

Da bismo Vam olakšali Vaše snalaženje u Instituciji prihvata (LAE) i u  postupku traženja azila, na narednim stranicama izložili smo važne informacije u vezi sa prvom fazom Vašeg boravka (Napisano: 10/2016.).

Saradnici i volonteri su tu da što bolje obezbijede dobre i pristojne životne okolnosti dostojne čovjeka. Ipak, velik broj ljudi koji svakodnevno dolaze, može doprinijeti usporavanju ili ometanju čitavog procesa. Molimo Vas da u takvim slučajevima ostanete strpljivi. Računajte s tim da će čitav proces integracije biti dugotrajan i sadržati i iskušenja i razočarenja. Nemojte se time obeshrabriti.

U Vašoj instituciji prihvata (LAE) i Vi možete doprinijeti tome da grupisanje ljudi različitih nacija i kulturnih okruga bude uspješno. Iako to nije uvijek lako, iskustvo ipak pokazuje: sa poštovanjem i obostranim obzirom mnogi problemi se mogu zajedno riješiti. Nadamo se da će Vam ovaj informativni vodič odgovoriti na važna pitanja i predstaviti mjesta prvog kontakta, koji Vam mogu pomoći u daljem snalaženju.

Za Vaš put i Vašu budućnost

želimo Vam sve najbolje.

Demokratija i ljudska prava: osnovi našeg zajedničkog života

Vi tražite kao izbjeglica zaštitu u Njemačkoj. Naša zemlja garantuje azil od političkog progona i zaštitu od rata i građanskog rata.

Ova zaštita je dio našeg demokratskog ustavnog reda. K tom redu pripadaju opsežna osnovna i ljudska prava, koja grade osnove našeg društva. Ljudska prava u Njemačkoj su zagarantovana od strane Njemačkog Osnovnog Zakona iz 1949. godine, u Opštem Objašnjenju ljudskih prava Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i u karti osnovnih prava Evropske Unije iz 2000. godine. Dječija prava su zaštićena kroz konvenciju dječijih prava Ujedinjenih nacija iz 1989. godine.

• Njemačka je demokratska republika. Šef države, parlament i vlast biraju se demokratski, kao i parlamenti i vlasti svih 16 saveznih zemalja i samouprava gradova i opština. Svi izbori su anonimni.

• Svaka žena i svaki čovjek imaju pravo, da slobodno izjasne njeno ili njegovo mišljenje, imaju pravo da se okupe ili da demonstriraju. Svi imaju pravo da se udruže u demokratskim partijama, sindikatima ili drugim organizacijama.

• Mnogi ljudi u Njemačkoj angažuju se za njihove kulturne, socijalne ili sportske interese u udruženjama ili inicijativama, koje mnogo obaveza preuzimaju za zajedništvo.

• Svi ljudi su isti pred zakonom. Vlast i služba su vezani za ustav i zakone. Ko smatra da je neko povrijedio njegova prava, može se braniti kroz pritužbu ili pred sudom, i on neće smjeti saznati zbog toga neke štete. Ko pokuša podmititi službenike, mora računati na tešku kaznu.

• Muškarci i žene imaju ista prava. To i važi za određenje o vlastitom vođenju života, o pravu rada i slobodnog izbora profesije te o naredbi o vlastitom prihodu. U Njemačkoj, žene su zaposlene u svim poslovima, takođe i na rukovodećim mjestima.

Djeca imaju pravo na nenasilno odgajanje, na predškolsko i školsko obrazovanje. Očevi i majke su pri odgajanju svoje djece imaju jednaka prava. U dnevnim vrtićima ili školama roditelji mogu biti uključeni u udruženje roditelja.

• Svi ljudi imaju prava na ophođenje sa poštovanjem. Svaka upotreba fizičke sile je zabranjena.

• Svaka žena i svaki muškarac imaju pravo da sprovode svoju religiju. Većina ljudi u Njemačkoj su evangelisti ili katolički Hrišćani, i većina državnih praznika i mnogi običaji imaju hrišćansko poreklo. Na njemačku kulturu uticali su takođe i Jevrjeke i Jevreji. Danas u Njemačkoj živi mnogo muslimanki i muslimana. Pored toga, u Njemačkoj postoji mnogo drugih udruženja različitih vjerovanja kao i mnogo ljudi bez religijske pripadnosti. Niko ne smije biti diskriminisan zbog svojih vjerovanja ili zbog svojih pogleda na svijet. Sloboda mišljenja podrazumijeva i pravo kritikovanja religija ili religijskih udruženja.

• Niko ne smije biti diskriminisan zbog bilo čega, bilo da je riječ o porijeklu, boji kože, polu, seksualnoj opredijeljenosti, starosti ili zbog invaliditeta. Osobe homoseksualne orijentacije ne moraju se skrivati u Njemačkoj i njihova zajednica sa partnerom može biti priznata kao brak.

Ova osnovna prava grade temelj za okruženje međusobnog poštovanja i tolerancije.

• Suočavanje sa njemačkim zločinima u Nacionalsocijalizmu (1933 – 1945) igra u Njemačkoj važnu ulogu. Rasizam i antisemitizam su društveno isključeni. Poricanje zločina nad Jevrejima smatra se krivičnim djelom.

Demokratija živi od toga, da ljudi učestvuju i da se angažuju za njihove interese.

Ova mogućnost načelno stoji otvorena i za izbjeglice.

Upravo mnoga udruženja će se obradovati, ako Vi pokažete interes. Mnogi pridošlice sami su osnovali samostalna udruženja, koja pružaju važan doprinos mirnom zajedništvu i jedinstvo u Njemačkoj.

zabrane adrese i kontakti

Boravka

Savjetovalište i mreže za pomoć izbjeglicama / pridošlicama

Internetstranica: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

Savjetovalište za pravo na boravak i potpora za samo-organizaciju

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg

Internetstranica: www.fluechtlingsrat-lsa.de

Telefon: +49 391 5371281

Informacija Karitasa o postupku za tražioce azila u Saksoniji-Anhalt Halberstadt

Internetstranica: www.caritas.de

Telefon: +49 3941 609300

Savjetovalište traženja porodica, koji su odvojeni zbog konflikta

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt

Internetstranica: www.sachsen-anhalt.drk.de

Telefon: +49 391 6106890 (MD)

Dobrovoljni povratak

Kompetentni centar – Savjetovalište za dobrovoljni povratak onih ljudi, koja su dolazili iz treće zemlje

Internetstranica: www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/

kompetenzzentrum-rueckkehr/

Posao i obrazovanje

Mreža IQ – Savjetovališe za priznanje i kvalificiranje

Halle / Magdeburg

Website: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

Stručna radna snaga u fokusu (Fachkraft im Fokus – FiF)

Dobrodošlica i pratnja za stručne radne snage u posao

Internetstranica: www.fachkraft-im-fokus.de

Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)

Jobbrücke PLUS.

Integracija tražilaca azila i izbjeglica za posao i za obrazovanje

Magdeburg

Internetstranica: www.jobbruecke-chance.de

Telefon: +49 391 7279882

Zdravlje i Zaštita

Podrška i pomoć za žene

Kuća za žene izbjeglice u Haleu

Internetstranica: www.migration-paritaet-lsa.de/ffh

Telefon: +49 345 5238115

Žene protiv Nasilje e.V. (Frauen gegen Gewalt e.V.)

Internetstranica: www.frauen-gegen-gewalt.de

Telefon: +49 30 322 99 500

Pomoćni telefon „Nasilje protiv žene“ (besplatno)

Internetstranica: www.hilfetelefon.de

Telefon: +49 8000 116016

Vera – Stručni kontakt protiv trgovina sa ženama te protiv nasilne udaja

Internetstranica: www.awo-sachsenanhalt.de

Telefon: +49 391 4015371

Pomoć u napadima, koja pokažu neprijateljstvo protiv stranaca

Mobilno savjetovalište za žrtve desničarskog nasilja

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau

Website: www.mobile-opferberatung.de

Telefon: +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /

+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (RSL)

Savjetovalište za pitanja u vezi seksualnog identiteta i zdravlja

Udruženje osoba homoseksualne orijentacije Saksonije-Anhalt (LSVD)

Magdeburg

Internetstranica: www.sachsen-anhalt.lsvd.de

Telefon: +49 391 5432569

AIDS-Pomoć (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)

Halle / Magdeburg

Internetstranica: halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

Telefon: +49 345 5821271 (HAL) / +49 391 5357690 (MD)

Orientacija i socijalna integracija:

Mreže, kontakte i potpomaganje u svakodnevnom životu

Beratungsdienste und Netzwerke zur Unterstützung von Flüchtlingen / Ankommenden

Internetstranica: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

Inicijative dobrodošlice u Saksoniji-Anhalt

Internetstranica:

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/

Inicijativa dobrodošlice udruženja Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis e.V.

Internetstranica:

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-

fluechtlinge/

Državna mreža migrantskih organizacija Saksonije-Anhalt (LAMSA) e.V.

Halle

Internetstranica: www.lamsa.de

Telefon: +49 345 17164890

Migrantske upute „Dobrodošlo u Haleu” i “Dobrodošlo u Magdeburgu”

Internetstranica: www.willkommen-in-halle.de ili:

www.willkommen-in-magdeburg.de

Potpora za posebna životna stanja

Savjetovalište za invalide opseg sluha e.V.

Halberstadt / Magdeburg / Stendal

Telefon: 03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD),

+49 3931 712736 (ST),

Savjetovalište za invalide sljepoće te slabovidnosti e.V.

Landesgeschäftsstelle

Magdeburg

Internetstranica: www.bsv-sachsen-anhalt.de

Telefon: +49 391 2896239

Potpomaganje u slučaju jezične barijere

Telefonsko tumačenje i prevođenje za migrante u Saksoniji-Anhaltu (SiSA)

Halle

Internetstranica: www.lamsa.de

Telefon: +49 345 21389399

Pokrajna radna zajednica tumača za izražavanje gestama (LAG) u

Saksoniji-Anhaltu e.V.

Halle

Telefon: +49 345 6890010

Imejl: ldz.leps@gmx.de oder lbst.traut@gmx.de