Angažovanje advokata

Možete podnijeti tužbu sudu protiv odluke Savezne službe. Sa potencijalnim pravnim sredstvima i rokovima podnosioci zahtjeva biće upoznati kroz pravnu pomoćnu instrukciju (pravni lijek). Obratite pažnju na to da morate brzo reagovati, ako želite uložiti protest.

Takođe, ako se želite posavjetovati sa advokatom, morate na vrijeme biti aktivni. Nezavisno savjetovalište u vezi sa advokatskom zaštitom u postupku azila u Saksoniji-Anhaltu pruža između ostalog i savjetovalište za postupak azila u Karitasu te savjet za izbjeglice.