Kontakt osobe

Glavna osoba za kontakt u Vašoj komuni su socijalni saradnici, koji brinu za Vas u stambenoj zajednici ili u stanu. Takođe lokalne inicijative dobrodošlice, dobrovoljni vodiči ili sponzori podržavaju Vas u prvoj orijentaciji. Savjetovališta za migraciju obično nude savjetovanje u tačno dogovorenim terminima. Ovdje ćete dobiti kompetentnu pomoć u vezi sa postupkom azila, pravnim pitanjima za strance, socijalnom pomoći, te pomoći u časovima za njemački jezik, u vezi sa obrazovanjem i poslom te ostalim pitanjima svakodnevice. Osim toga postoje lokalna udruženja i društva. Oni Vam pružaju informacije, susret, kulturu, sport i časove za njemački jezik.

U većnim gradovima stranci su se ujedinili u migrantskim organizacijama. Mnogi od njih već znaju koliko je zapravo težak dolazak, i oni pomažu izbjeglicima, koji dolaze prvi put, u prevođeniju i snalaženju. Obratite se mreži migrantskih organizacija (LAMSA). Tamo se možete direktno informisati i saznati koje migrantske organizacije postoje u Vašoj blizini.

Učiti njemački jezik

Što brže naučite njemački jezik – to će Vam pomoći, da učestvujete u društvenom životu Njemačke kao i da nađete dobar posao.. Sve pridošlice i izbjeglice sa dozvolom trajnog boravka imaju pravo prisustvovati časovima za integraciju u Savezu. Ovi kursevi obuhvataju 600 časova njemačkog jezika i 300 časova orijentacije za snalaženje. U kursu orijentacije biće predavana pravila, prava i dužnosti te praktična znanja o životu u Njemačkoj.

Tražioci azila iz Sirije, Eritreje, Irana, Iraka mogu i već dok postupak azila traje posjetiti časove za integraciju (objavljeno: 12/2015). Za to je potrebno napisati zahtjev BAMF-u. Molimo Vas, da se raspitate kod Vašeg socijalnog radnika ili savjetodavaca o tome.

Postoji mnogo početnih ponuda: osnovni časovi, jezička kafana, jezičke partnerstva ili dobrovoljne ponude udruženja. Koje mogućnosti usavršavanja jezika možete iskoristiti, saznaćete takođe od Vašeg socijalnog radnika. Časovi jezika mogu takođe biti povezani i sa traženjem posla i dokvalifikacije. S tim u vezi, obratite se Jobcentru odnosno Agenturi za zaposlenje.

Pazite: Nedostaci odnosno nedovoljno znanje jezika je često i najveća prepreka za integraciju u tržšte rada. Zbog toga iskoristite sve mogućnosti, ukoliko je moguće, da što brže i što intenzivnije naučite njemački jezik.

Priznanje profesionalnih kvalifikacija

U Njemačkoj profesija najčešće zahtijeva priznato završeno školovanje. Ako imate završeno profesionalno obrazovanje ili završen fakultet, onda vodite računa, da ovdašnje vlasti te kvalifikacije uzmu u obzir i registruju ih.

Ako dosada niste mogli iskoristiti ponudu potvrđivanja Vaše profesionalne kvalifikacije u Instituciji prvog prihvata, obratite se odmah po dolaska u komunu, koja je za Vas nadležna, socijalnim radnicima ili savjetnicima. Oni će Vas obavijestiti o procesu procjene nadležnosti Savezne agenture za zaposlenje. Pri tome dobićete listove sa mnogim pitanjama na različitim jezicima o školskom i profesionalnom obrazovanju, o završetku profesionalnog obrazovanja ili fakulteta te o profesionalnim iskustvima. Kad je Vaš profil kvalifikacije potvrđen, trebali biste dobiti savjetovanje za mogućnosti priznavanja. Tražite za to kontakt sa odgovarajućim savjetovalištima IQ-mreže. Savjetnici će Vas korak po korak podržavati na tom često teškom putu do priznavanja stranih diploma.

Molimo obratite pažnju: U Njemačkoj su za obavljanje većine zanimanja potrebna svjedočanstva i profesionalne kompetencije (znanja?). Ako ih posjedujete možete ich registrovati prilikom priznavanja profesionalnih kvalifikacija. Za neka zanimanja je priznanje uslov da bi se to zanimanje moglo obavljati u Njemačkoj.

Integracija na poslu

Kao izbjeglica sa dozvolom trajnog boravka, imaćete i neograničenu dozvolu za rad. Ako Vaš postupak azila još uvijek traje ili Vi imate tolerisani status, možete najranije poslije tri mjeseca boravka dobiti dozvolu za rad. Za tu dozvolu podnosite zahtjev u Službi za strance. Savezna agentura za zaposlenje sprovodi ispitivanje i usaglašava se tek onda ako za tu vrstu zaposlenja nema domaće konkurencije (provjera povlastice) i kad ovo zaposlenje odgovara svim radnim i pravnim standardima.

Sve dok ste obavezni da stanujete u LAE-u ne možete prihvatiti ni dobiti bilo kakav posao.

Zemlja Saksonija-Anhalt se trudi da brzo obrađuje potvrdu kompetencije i integracije na poslu. Mnogo partneri rade zajedno na savjetovanju za tržište rada. Pored savjetovanja za izbjeglice, dobićete i savjetovanje i u Saveznoj agenturi za zaposlenje (BA), u Jobcentrima, u Zanatskom udruženju i u udruženjima za industriju i trgovinu. Mnogo udruženja će Vam pomoći i savjetovati Vas, kao na primjer projektno udruženje poslovni most plus, mreža IQ, državna inicijativa “stručnjak u fokusu” i državna mreža za migrantske organizacije (LAMSA e.V.). Razgovarajte detaljno sa Vašim nadležnim povjerenikom ili savjetnikom o tome, kakve Vam mogućnosti integracije nudi tržište rada.

Briga o djeci

U Njemačkoj svako dijete ima pravo na mjesto u instituciji za djecu preko dana, gdje će djeca biti čuvana, i gdje ona mogu zajedno učiti i igrati sa zajedno sa drugom djecom. To važi i za Vaše dijete, ako Vi imate dodjeljenje u jednom okrugu ili u gradu. Posjeta Instituciji za djecu pomoći će djetetu da nauči njemački jezik i da stupi u kontakt sa drugom djecom. Vaš socijalni radnik će Vam pomoći u vezi sa zahtjevom za prihvat Vašeg djeteta u takvoj instituciji.

Školovanje djece

U Njemačkoj sva djeca imaju pravo na obrazovanje i zakonski su obavezna, i djevojčice i dječaci pohađati školu od šeste godine. S obzirom na to, i za Vašu djecu važi ista ova obaveza. U mnogim gradovima Saksonije Anhalt postoje škole sa posebno prilagođenim jezičkim nivoima. U ovim školama Vaše dijete može prvo učiti njemački jezik, a potom sa ostalom djecom učestvovati u nastavi. Podržite I podstičite Vaše dijete pri učenju njemačkog jezika. Vaš socijalni radnik će Vas obavijestiti o takvim ponudama i pomoćiće Vam pri podnošenju zahtjeva.

U Njemačkoj pohađaju sva djeca najprije osnovnu školu. Poslije toga u srednjoj školi stiču određenu školsku spremu. Postoje različiti oblici školske spreme koje su uslovi za daljnje školovanje Vašeg djeteta. Sa svjedočanstvom osnovne ili realne škole (Hauptschul- Realschulabschluss) može Vaše dijeti započeti strukovnu naobrazbu (zanat), sa gimnazijom može studirati. Bez ikakve školske spreme vrlo je teško naći dobar posao.

Daljnje informacije o njemačkom školskom sistemu nudi i državna mreža useljeničkih organizacija Saksonije-Anhalt.

Obrazovanje i studiranje

Ukoliko već imate školsku diplomu, posavjetujte se o tome, kakve mogućnosti obrazovanja postoje. U Njemačkoj za mnoga zanimanja slijedi i “dualnom obrazovanje”. Obično ovo obrazovanje traje tri godine i plaćeno je. Postoji međutim I školsko srednje obrazovanje koje traje u pravilu ri godine, gdje se uče teoretska znanja I to obrazovanje nije plaćeno. U poslovnim centrima (Jobcentar) se možete informisati I posavjetovati o različitim mogućnostima obrazovanja. Raspitajte se takođe da li postoji mogućnost da tražite financijsku pomoć za obrazovanje koje želite da steknete.

Ono obuhvata praktični dio obrazovanja u firmi i teorijski dio obrazovanja u profesionalnoj školi. Možete se raspitati u Jobcentrima ili možete kontaktirati državnu mrežu migrantskih organizacija. Ta državna mreža podržava mlade izbjeglica u traženiju mjesta obrazovanja i prati ih tokom obrazovanja.

Vama je dozvoljeno studiranje na univerzitetima u Saksonij-Anhalt ukoliko imate predviđenu diplomu za to (Maturu), ili ako ste već počeli studirati na nekom fakultetu. Zavisno od toga, za koji studijski predmet se zanimate, molimo Vas, obratite se akademskim službama za strance na univerzitetima u Saksonij-Anhaltu.