Zaštita maloljetnih izbjeglica koji putuju bez pratnje

Ako ste mlađi od 18 godina (maloljetna lica) i u Njemačkoj se nalazite bez pratnje osobe zadužene za brigu odnosno vaspitanje, onda Vam je potrebna posebna zaštitu. Zbog toga ćete po dolasku biti prihvaćeni od Službe za mlade, koja je nadležna za Vas. Dakle, Vi nećete ostati u Institucijama prvog prihvata, već će se Služba za mlade pobrinuti za Vaše savjetovanje, zbrinajvanje i smještaj.