Problemi zbog seksualnog identiteta

U Njemačkoj imate pravo o svom tijelu da sami odlučujete. Ako ste diskriminirani zbog Vašeg seksualnog identiteta, možete se obratiti socijalnom radniku na terenu. Ako biste željeli ostati anonimni, naći ćete pomoć u Halleu u centru za susret i savjet „lebensart“ e.V. (BBZ) i u Magdeburgu u CSD-u Magdeburg e.V. ili u udruženiju za osobe homoseksualne orijentacije Saksonija-Anhalt (LSVD). Pomoću ovih kontakta dobićete i dalje informacije na temu o Bi-seksualitetum homoseksualitetu i interidentitetu (LSBTI). Podrška kod problema duševnog opterećenja, naći ćete i u psihoterapeutskoj službi.