Institucija prvog prihvata (LAE)

Kada ste došli u Njemačku kao osoba koja traži zaštitu i koja želi predati zahtjev za azil, službenici će Vas, u skladu kvotnog sistema, uputiti na mjesto boravka u jednoj saveznoj zemlji, u takozvanim Pokrajinim Institucijama prvog prihvata ove zemlje (LAE). U Saksoniji-Anhalt trenutno postoji nekoliko centara za prihvat: u Halberštatu, Haleu (Saale), Magdeburgu, Štendalu (Klietz) i povremeno u okolnim mjestima.

U LAE-u slijedi Vaše prijavljivanje (registracija) kao osoba, koja želi predati (podnijeti) zahtjev za azil. Ukoliko Saksonija-Anhalt nije nadležna za obradu zahtjeva azila iz Vaše matične zemlje, naši saradnici će Vaš zahtjev proslijediti u saveznu zemlju, koja je za Vas nadležna.

U LAE-u dobićete smještaj, hranu i sve ostale stvari, koje su Vam potrebne za život. Ovdje ćete biti smješteni sve dok Vam ne bude mogao biti određen grad u koji ćete dalje biti proslijeđeni.

!

Prihvatni Centar se nalazi na terenu LAE-a u Halberštatu. Ovdje ćete prolaziti sve postaje u Vašem postupku traženja azila. U Prihvatnom Centru se nalazi ispostava Savezne službe za migraciju i izbjeglice (BAMF).