Osnovna prava azila

Recht auf Asyl, right of asylum, الحق في اللجوء

Pravo na azil je međunarodno osnovno pravo. U Saveznoj republici Njemačkoj ono pripada osnovnom zakonu (član 16a: „Ljudi, koji su progonjeni iz političih razloga, imaju pravo na azil.“) Pravo azila možete tražiti ukoliko imate dokaze da ste morali napustiti Vašu državu zbog političkog progona, ili ako ste tamo iz nekih drugih razloga bili životno ugroženi. Pored toga, Njemačka se pristupom ženevskoj konvenciji o izbjeglicama, kao potrebi međunarodne zaštite obavezala, da će prihvatati izbjeglice.

U tom smislu će se u postupku azila ipitati individualni razlozi za Vašu zaštitu.