Saslušanje

Postupak saslušanja, često poznat i pod nazivom “intervju”, je najvažnija prilika za podnosioca zahtjeva za azil, da objasni razloge svog izbjeglištva. Na osnovu saslušanja Savezna služba će odlučiti da li će Vam biti pružena zaštita u Njemačkoj.

Molimo Vas, obratite pažnju: Saslušanje je prva i jedina mogućnost gdje opširno možete objasniti Vaše lične motive za podnošenje zahtjeva za azil! Budite svjesni važnosti ovog razgovora, te se prethodno dobro pripremite!

Do saslušanja će doći, zavisno od kapaciteta Savezne službe, kroz nekoliko dana ili čak nekoliko mjeseci poslije predavanja zahtjeva. Savezna služba će Vas pismeno obavijestiti o „saslušanju po paragrafu 25 zakona o postupku azila“. Pri tom prisutan je tumač. Obavijestite na vrijeme Saveznu službu, na kom jeziku želite da se vodi taj razgovor. Saslušanje na Vašem maternjem jeziku je Vaše pravo kao osobe koja podnosi zahtjev za azil. Posebne želje, npr. da Vaš prevodilac bude žena treba blagovremeno prijaviti.

Saslušanje podrazumeva otprilike 25 pitanja. To su pitanja o Vašem porijeklu, o Vašim razlozima izbjeglištva i o Vašoj ruti putovanja. Uzmite si vremena prilokm davanja odgovora. Iznesite sve podatke potpuno i iskreno. Ako je moguće priložite dokazne dokumente ili fotografije. Podudarnost Vaše izjave sa podacima koje ste iznijeli pri registraciji, biće ispitana od strane saradnika. Imate prave da Vam se Vaša izjava još jednom prevede na Vaš jezik. Provjerite sve izjave na prevedenom protokolu saslušanja, da li su ispravne, pa tek onda to potvrdite potpisom.

Pažnja: Obavezno provjerite ispravnost imena, tj. kako su napisana imena svih članova Vaše porodice!