Smještaj

Trudimo se i pokušavamo sve, da Vam omogućimo što je moguće bolji smještaj u Prihvatnom Centru. Uglavnom stanujete u sobi koja je u okviru Centra. Zavisno od kapaciteta na terenu, moguće je da privremeno budete smješteni u privremeni smještaj (poput stambenih kontejnera ili šatora tokom ljeta). U svakom slučaju stanovaćete obezbjeđeni i zaklonjeni od zime, na suhom i toplom.