Šta se zahtijeva u traženijemu azila?

Ako podnesete zahtjev za azil, Vi podnosite zahtjev za zaštitu u Njemačkoj. Najprije će Savezna služba (BAMF) provjeriti da li je Njemačka nadležna za Vaš zahtjev. Da li ste već podnijeli zahtjev za azil u nekoj drugoj zemlji

da li Vam je već ranije dodijeljen azil u nekoj drugoj evropskoj zemlji

• da li je Vaš uzahtjev za azil odbijen u nekoj drugoj zemlji, u tom slučaju

Njemačka nije nadležna za Vas. U tom slučaju ćete od Savezne službe dobiti obavijest, u kome će se od Vas zahtijevati da otputujete u za Vas nadležnu zemlju.

Kada podnosite zahtjev za azil, ispitaće se konkretni razlozi za humanitarnu zaštitu. Ukoliko se ne odobri međunarodna zaštita i ukoliko Vaš zahtjev za azil ne bude opravdan, onda će Savezna služba odlučiti, da li postoje zabrane za deportaciju po paragrafu 60 stav 5 ili stav 7 iz zakona o boravku. Sve dok se vodi postupak potražnje azila, dozvoljen Vam je boravak u Njemačkoj.