Osnovna prava azila

Pravo na azil je međunarodno osnovno pravo. U Saveznoj republici Njemačkoj ono pripada osnovnom zakonu (član 16a: „Ljudi, koji su progonjeni iz političih razloga, imaju pravo na azil.“) Pravo azila možete tražiti ukoliko imate dokaze da ste morali napustiti Vašu državu zbog političkog progona, ili ako ste tamo iz nekih drugih razloga bili životno ugroženi. Pored toga, Njemačka se pristupom ženevskoj konvenciji o izbjeglicama, kao potrebi međunarodne zaštite obavezala, da će prihvatati izbjeglice.

U tom smislu će se u postupku azila ipitati individualni razlozi za Vašu zaštitu.

Savezna služba za migraciju i izbjeglice (BAMF)

U Njemačkoj je zahtjev za azil moguće predati samo u Saveznoj službi za migracije i izbjeglice. Savezna služba (BAMF) nije sud, nego institucija vlasti. Savezna služba provjerava, da li ste u zemlji iz koje ste došli, bili progonjeni i da li bi Vam u slučaju povratka prijetio progon. Ako ste iznenadno progonjeni, provjeriće se da li ste u Vašoj zemlji imali državnu zaštitu. Takođe se provjerava, da li ste mogli u drugom dijelu Vaše države pronaći zaštitu.

Ova provjera je moguća samo na osnovu Vašeg ličnog zahtjeva za azil. Podnesite ovaj zahtjev što je moguće brže kod Savezne službe (BAMF). Savezna služba će Vam saopštiti kada i gdje možete predati Vaš zahtjev. Savezna služba zavodi dokument o Vama i registriruje Vaše lične podatke. Ukoliko ste napunili 14 godina, bićete fotografisani i uzeće Vam se otisci prstiju.

Šta se zahtijeva u traženijemu azila?

Ako podnesete zahtjev za azil, Vi podnosite zahtjev za zaštitu u Njemačkoj. Najprije će Savezna služba (BAMF) provjeriti da li je Njemačka nadležna za Vaš zahtjev. Da li ste već podnijeli zahtjev za azil u nekoj drugoj zemlji

da li Vam je već ranije dodijeljen azil u nekoj drugoj evropskoj zemlji

• da li je Vaš uzahtjev za azil odbijen u nekoj drugoj zemlji, u tom slučaju

Njemačka nije nadležna za Vas. U tom slučaju ćete od Savezne službe dobiti obavijest, u kome će se od Vas zahtijevati da otputujete u za Vas nadležnu zemlju.

Kada podnosite zahtjev za azil, ispitaće se konkretni razlozi za humanitarnu zaštitu. Ukoliko se ne odobri međunarodna zaštita i ukoliko Vaš zahtjev za azil ne bude opravdan, onda će Savezna služba odlučiti, da li postoje zabrane za deportaciju po paragrafu 60 stav 5 ili stav 7 iz zakona o boravku. Sve dok se vodi postupak potražnje azila, dozvoljen Vam je boravak u Njemačkoj.

Dozvola za boravak

Od saradnika LAE-a dobićete Vašu “Potvrdu o dolasku” (“Ankunftsnachweis”), ukoliko Vam ovo već nije prethodno uručeno na drugom mjestu. ”Potvrda o dolasku” zamjenjuje Legitimaciju o statusu tražioca azila“ (BÜMA). “Potvrda o dolasku” ili BÜMA sadrži podatke o osobi i fotografiju osobe. Izdavanjem ovog certifikata BÜMA dokumentuje se Vaša reagistracija kao osobe koja traži azil. Na osnovu toga pozivat će Vas Savezna služba u odnosu na Vaš lični zahtjev.

Čim predate Vaš zahtjev kod BAMF-a, Vaša “Potvrda o dolasku” ili BÜMA će se zamijeniti “Dozvolom boravka”. Tu legitimaciju morate uvijek nositi za sobom i pokazati je prilikom kontrole koju sprovodi policija. U legitimaciji je navedeno, u kojem području Vam je dozvoljen boravak. Čim se obavi Vaše sprovođenje (transfer) u predodređeno mjesto savezne zemlje, promjena Vaše adrese biće odmah saopštena Saveznoj službi.

Savjetovanje za azilski postupak – Priprema za saslušanje

U Instituciji prvog prihvata nalaze se savjetovališta za proces azila (Karitas). U savjetovalištima možete se informisati o Vašim pravima i obavezama u svim koracima postupka azila. Čak i u slučaju dobrovoljnog vraćanja i daljeg putovanja dobićete priliku savjetovanja. Ova savjetovanja su besplatna, anonimna i ne zavise od religije ili svjetonazora.

U okviru saslušanja podrazumijeva se i informativni video BAMF-a o postupku azila (na 10 jezika). Raspitajte se u Vašoj instituciji za prvi prihvat, gdje se taj video prikazuje.

Saslušanje

Postupak saslušanja, često poznat i pod nazivom “intervju”, je najvažnija prilika za podnosioca zahtjeva za azil, da objasni razloge svog izbjeglištva. Na osnovu saslušanja Savezna služba će odlučiti da li će Vam biti pružena zaštita u Njemačkoj.

Molimo Vas, obratite pažnju: Saslušanje je prva i jedina mogućnost gdje opširno možete objasniti Vaše lične motive za podnošenje zahtjeva za azil! Budite svjesni važnosti ovog razgovora, te se prethodno dobro pripremite!

Do saslušanja će doći, zavisno od kapaciteta Savezne službe, kroz nekoliko dana ili čak nekoliko mjeseci poslije predavanja zahtjeva. Savezna služba će Vas pismeno obavijestiti o „saslušanju po paragrafu 25 zakona o postupku azila“. Pri tom prisutan je tumač. Obavijestite na vrijeme Saveznu službu, na kom jeziku želite da se vodi taj razgovor. Saslušanje na Vašem maternjem jeziku je Vaše pravo kao osobe koja podnosi zahtjev za azil. Posebne želje, npr. da Vaš prevodilac bude žena treba blagovremeno prijaviti.

Saslušanje podrazumeva otprilike 25 pitanja. To su pitanja o Vašem porijeklu, o Vašim razlozima izbjeglištva i o Vašoj ruti putovanja. Uzmite si vremena prilokm davanja odgovora. Iznesite sve podatke potpuno i iskreno. Ako je moguće priložite dokazne dokumente ili fotografije. Podudarnost Vaše izjave sa podacima koje ste iznijeli pri registraciji, biće ispitana od strane saradnika. Imate prave da Vam se Vaša izjava još jednom prevede na Vaš jezik. Provjerite sve izjave na prevedenom protokolu saslušanja, da li su ispravne, pa tek onda to potvrdite potpisom.

Pažnja: Obavezno provjerite ispravnost imena, tj. kako su napisana imena svih članova Vaše porodice!

Odluka Savezne službe za migracije i izbjeglice (BAMF)

Savezna služba će Vas pismeno obavijestiti o odluci (pismo). Ta odluka će se osnovati i biće Vam dostavljena sa pravnim pomoćnim instrukcijama. Ove instrukcije objašnjavaju, da li i na koji način imate pravo žalbe na odluku.

Pozitivnu odluku ćete dobiti :

Ako ste priznati kao podnosilac zahtjeva za azil, člana 16a, Osnovnog zakona, ili

Ako Vam je priznata zaštita kao izbjeglice po §3 Zakona o azilu ili

• Ako Vam je priznata Zaštita druge vrste („subsidärer Schutz”) po § 4 Zakona o azilu ili

• Ako je za Vašu matičnu zemlju utvrđena zabrana izgona po § 60 stav 5 ili stav 7 Zakona o baravku.

Pozitivna odluka opravdava boravišno zvanje (“Aufenthaltstitel”). Na osnovu njega dobijate boravišnu dozvolu („Aufenthaltserlaubnis“).

U slučaju pozitivnog odgovora, dobićete dozvolu boravka. Zavisno od obrazloženja, biće Vam dozvoljen boravak u periodu od jedne do tri godine.

U slučaju negativnog odgovora, dobićete poziv da napustite državu i pretnju protjerivanjem, koje Vas obavezuju, da otputujete iz zemlje. Ako protjerivanje nije moguće, Odjeljenje za strance može u vezi s tim biti privremeno tolerantno (privremeno obustaviti protjerivanje). Iskoristite savjetovališta, koji će Vam objasniti odluku BAMF-a i njegovih posljedica!

Angažovanje advokata

Možete podnijeti tužbu sudu protiv odluke Savezne službe. Sa potencijalnim pravnim sredstvima i rokovima podnosioci zahtjeva biće upoznati kroz pravnu pomoćnu instrukciju (pravni lijek). Obratite pažnju na to da morate brzo reagovati, ako želite uložiti protest.

Takođe, ako se želite posavjetovati sa advokatom, morate na vrijeme biti aktivni. Nezavisno savjetovalište u vezi sa advokatskom zaštitom u postupku azila u Saksoniji-Anhaltu pruža između ostalog i savjetovalište za postupak azila u Karitasu te savjet za izbjeglice.

Postavljanje dodatnog ili drugog zahtjeva

Dodatni zahtjev možete postaviti, ako ste na Vaš prvi zahtjev za azil u Njemačkoj dobili negativan odgovor. Ako je Vaše traženje azila odbijeno u nekoj sigurnoj trećoj zemlji ili Norveškoj ili Švicarskoj, a ukoliko je Njemačka zadužena za Vaš postupak, onda se govori o drugom zahtjevu. To je moguće onda ako ste nakon povratka u Vašu matičnu zemlju, lično ugroženi ili ako se situacija u Vašoj matičnoj zemlji pogoršala. Ukoliko Savezna služba (BAMF) Vaše dokaze uvaži, prolazite cijeli postupak azila ponovo.

Dobrovoljni povratak

Ako ste dužni da se vratite, ili ako se želite vratiti u Vašu zemlju porijekla, povratak iz slobodne volje nudi sigurnu, bezkonfliktnu alternativu prisilnom povratku.

Kroz REAG/GARP-program, Savez nudi ubrzan proces dobrovoljnog vraćanja. Mogućnost pravnog zahtjeva za financijsku ili drugu pomoć ne postoji.

Razgovarajte sa saradnicima savjetovališta. Oni će Vas podržavati u Vašoj prijavi i organizovaće Vaš odlazak.

Naknadni dolazak porodice

Kao priznati izbjeglica imate pravo da Vaš supružnik ili maloljetna neoženjena/neudata djeca olakšano dođu k vama u cilju spajanja porodice. U tom cilju postavite u Uredu za vanjske poslove zahtjev za priveligovano naknadno doseljenje porodice. U skladu s tim Vaša uža porodica smije doseliti kod Vas u Saksoniju – Anhalt i dobiti dozvolu boravka. Molimo da obratite pažnju na to da ovaj zahtjev mora biti postavljen najkasnije 3 mjeseca nakon što Vam je priznat izbjeglički status ili pravo na azil.

Za osobe koje uživaju Zaštitu po drugim osnovama (“subsidärer Schutz”) je naknadno doseljavanje (spajanje) porodice obustavljeno do 15. marta 2018 godine (stanje 10/2016). Nakon ovog roka, možete ponovo postaviti zahtjev u Uredu za vanjske poslove za naknadno doseljenje Vaše porodice.

Dok traje tekući postupak za dobivanje azila ne može se postaviti zahtjev za naknadno doseljenje porodice. Kao član porodice možete unaprijed tražiti termin u njemačkoj ambasadi. Da bi zahtjev bio pozitivno riješen, morate priložiti dokaz da Vaša porodica može stanovati kod Vas. Osim toga troškove života za sebe i Vašu porodicu morate sami snositi.