Utvrditi profesionalnu kvalifikaciju

Već u Institucijama prvog prihvata, Savezna agentura za rad Vam pruža mogućnost da utvrdite Vašu profesionalnu kvalifikaciju. Od Vas će se tražiti da navedete Vašu školsku spremu kao i radno iskustvo. Ako je to potrebno na tržištu rada može uslijediti brzo savjetovanje u vezi sa tržištom rada te posredovanje kod savjetovališta priznavanja. Moguće je i dodjeljivanje u određeno mjesto, u slučaju da Vaša kvalifikacija odgovara potrebi regionalnog tržišta rada.

Za većinu zanimanja potrebno je imati kompetencije i odgovarajuća svjedočanstva. Naročito, ako ste već završili profesionalno obrazovanje ili neki fakultet, trebali biste u Instituciji prvog prihvata iskoristiti priliku provjere Vaših kompetencija.