zabrane adrese i kontakti

Boravka

Savjetovalište i mreže za pomoć izbjeglicama / pridošlicama

Internetstranica: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

Savjetovalište za pravo na boravak i potpora za samo-organizaciju

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg

Internetstranica: www.fluechtlingsrat-lsa.de

Telefon: +49 391 5371281

Informacija Karitasa o postupku za tražioce azila u Saksoniji-Anhalt Halberstadt

Internetstranica: www.caritas.de

Telefon: +49 3941 609300

Savjetovalište traženja porodica, koji su odvojeni zbog konflikta

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt

Internetstranica: www.sachsen-anhalt.drk.de

Telefon: +49 391 6106890 (MD)

Dobrovoljni povratak

Kompetentni centar – Savjetovalište za dobrovoljni povratak onih ljudi, koja su dolazili iz treće zemlje

Internetstranica: www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/

kompetenzzentrum-rueckkehr/

Posao i obrazovanje

Mreža IQ – Savjetovališe za priznanje i kvalificiranje

Halle / Magdeburg

Website: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

Stručna radna snaga u fokusu (Fachkraft im Fokus – FiF)

Dobrodošlica i pratnja za stručne radne snage u posao

Internetstranica: www.fachkraft-im-fokus.de

Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)

Jobbrücke PLUS.

Integracija tražilaca azila i izbjeglica za posao i za obrazovanje

Magdeburg

Internetstranica: www.jobbruecke-chance.de

Telefon: +49 391 7279882

Zdravlje i Zaštita

Podrška i pomoć za žene

Kuća za žene izbjeglice u Haleu

Internetstranica: www.migration-paritaet-lsa.de/ffh

Telefon: +49 345 5238115

Žene protiv Nasilje e.V. (Frauen gegen Gewalt e.V.)

Internetstranica: www.frauen-gegen-gewalt.de

Telefon: +49 30 322 99 500

Pomoćni telefon „Nasilje protiv žene“ (besplatno)

Internetstranica: www.hilfetelefon.de

Telefon: +49 8000 116016

Vera – Stručni kontakt protiv trgovina sa ženama te protiv nasilne udaja

Internetstranica: www.awo-sachsenanhalt.de

Telefon: +49 391 4015371

Pomoć u napadima, koja pokažu neprijateljstvo protiv stranaca

Mobilno savjetovalište za žrtve desničarskog nasilja

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau

Website: www.mobile-opferberatung.de

Telefon: +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /

+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (RSL)

Savjetovalište za pitanja u vezi seksualnog identiteta i zdravlja

Udruženje osoba homoseksualne orijentacije Saksonije-Anhalt (LSVD)

Magdeburg

Internetstranica: www.sachsen-anhalt.lsvd.de

Telefon: +49 391 5432569

AIDS-Pomoć (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)

Halle / Magdeburg

Internetstranica: halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

Telefon: +49 345 5821271 (HAL) / +49 391 5357690 (MD)

Orientacija i socijalna integracija:

Mreže, kontakte i potpomaganje u svakodnevnom životu

Beratungsdienste und Netzwerke zur Unterstützung von Flüchtlingen / Ankommenden

Internetstranica: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

Inicijative dobrodošlice u Saksoniji-Anhalt

Internetstranica:

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/

Inicijativa dobrodošlice udruženja Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis e.V.

Internetstranica:

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-

fluechtlinge/

Državna mreža migrantskih organizacija Saksonije-Anhalt (LAMSA) e.V.

Halle

Internetstranica: www.lamsa.de

Telefon: +49 345 17164890

Migrantske upute „Dobrodošlo u Haleu” i “Dobrodošlo u Magdeburgu”

Internetstranica: www.willkommen-in-halle.de ili:

www.willkommen-in-magdeburg.de

Potpora za posebna životna stanja

Savjetovalište za invalide opseg sluha e.V.

Halberstadt / Magdeburg / Stendal

Telefon: 03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD),

+49 3931 712736 (ST),

Savjetovalište za invalide sljepoće te slabovidnosti e.V.

Landesgeschäftsstelle

Magdeburg

Internetstranica: www.bsv-sachsen-anhalt.de

Telefon: +49 391 2896239

Potpomaganje u slučaju jezične barijere

Telefonsko tumačenje i prevođenje za migrante u Saksoniji-Anhaltu (SiSA)

Halle

Internetstranica: www.lamsa.de

Telefon: +49 345 21389399

Pokrajna radna zajednica tumača za izražavanje gestama (LAG) u

Saksoniji-Anhaltu e.V.

Halle

Telefon: +49 345 6890010

Imejl: ldz.leps@gmx.de oder lbst.traut@gmx.de