Posebna zaštita za žene

Za žene, koje putuju same, i za njihovu djecu u Haleu postoji Kuća za žene izbjeglice, za smještaj u slučaju iskustava fizičkog zlostavljanja ili posebne potrebe zaštite.

Da biste bili ovdje prihvaćeni, potrebna Vam je dozvola trajnog boravka odnosno tolerantni status. Ovdje ćete dobiti zaštitu od napada i pomoć da gradite sebi novi, samostalan život, pri ličnim nastupima krize i u savlađivanju svakodnevice.

Ako želite anonimnu pomoć, možete se obratiti I na “telefonsku pomoć”. Ovdje žene savjetuju žena na 15 različitih jezika.

Problemi zbog seksualnog identiteta

U Njemačkoj imate pravo o svom tijelu da sami odlučujete. Ako ste diskriminirani zbog Vašeg seksualnog identiteta, možete se obratiti socijalnom radniku na terenu. Ako biste željeli ostati anonimni, naći ćete pomoć u Halleu u centru za susret i savjet „lebensart“ e.V. (BBZ) i u Magdeburgu u CSD-u Magdeburg e.V. ili u udruženiju za osobe homoseksualne orijentacije Saksonija-Anhalt (LSVD). Pomoću ovih kontakta dobićete i dalje informacije na temu o Bi-seksualitetum homoseksualitetu i interidentitetu (LSBTI). Podrška kod problema duševnog opterećenja, naći ćete i u psihoterapeutskoj službi.

Pomoć pri napadima zbog statusa stranca

Ako ste postali žrtva rasistički motivisanog nasilja ili ako se osjećate pod prijetnjom desno-ekstremističkog nasilja obratite se odmah, što brže, savjetovalištu za žrtve. Saradnici će Vam opsežno pomoći poslije napada. Na primjer, će oni Vas pratiti do policije, do doktora ili do advokata. Budete u svakom slučaju svjesni: Vi imate pravo na to, da se izvršioci izvedu pred lice pravde!