Dobro došli u Saksoniju-Anhalt!

Stigli ste u Pokrajinoj instituciji prihvata i nalazite se na početku Vašeg postupka traženja azila. Saksonija-Anhalt je za sve otvorena savezna zemlja. Mi smo zaduženi za to da Vas kao izbjeglicu prihvatimo na najbolji način te da Vam što prije ponudimo snalaženje i integraciju. Mnogo ljudi ovdje se dobrovoljno angažuje nudeći svoju podršku.

Da bismo Vam olakšali Vaše snalaženje u Instituciji prihvata (LAE) i u  postupku traženja azila, na narednim stranicama izložili smo važne informacije u vezi sa prvom fazom Vašeg boravka (Napisano: 10/2016.).

Saradnici i volonteri su tu da što bolje obezbijede dobre i pristojne životne okolnosti dostojne čovjeka. Ipak, velik broj ljudi koji svakodnevno dolaze, može doprinijeti usporavanju ili ometanju čitavog procesa. Molimo Vas da u takvim slučajevima ostanete strpljivi. Računajte s tim da će čitav proces integracije biti dugotrajan i sadržati i iskušenja i razočarenja. Nemojte se time obeshrabriti.

U Vašoj instituciji prihvata (LAE) i Vi možete doprinijeti tome da grupisanje ljudi različitih nacija i kulturnih okruga bude uspješno. Iako to nije uvijek lako, iskustvo ipak pokazuje: sa poštovanjem i obostranim obzirom mnogi problemi se mogu zajedno riješiti. Nadamo se da će Vam ovaj informativni vodič odgovoriti na važna pitanja i predstaviti mjesta prvog kontakta, koji Vam mogu pomoći u daljem snalaženju.

Za Vaš put i Vašu budućnost

želimo Vam sve najbolje.

Korak po Korak

Dolazak i registriranje

Nakon što uđete na teren LEA-a, kraj portira na glavnom ulazu, prijavite se što prije kao tražilac azila te zatražite i pismenu potvrdu za tu prijavu (Registratura, Kuća A).

Ukoliko LAE Halberstadt nije nadležna za Vas, biće Vam određena adresa odgovarajuće institucije koja jeste nadležna za Vas. Za prevoz dobićete raspored vožnje i bon za jednu voznu kartu, koju morate otkupiti na Infopoint-u Njemačke željeznice (Bahnhof Halberstadt).

Legitimacija smještaja i potvrda o dolasku

Takođe, u registraturi će Vam biti izdata i Vaša legitimacija smještaja. Tu legitimaciju morate uvijek nositi sa sobom i pokazati je prilikom dolaska ili odlaska. Ova legitimacija sadrži navode o Vašem snabdijevanju, posjetama ljekaru  i druge slične podatke.

Osim toga dobićete ovdje Vašu potvrdu o dolasku.

Socijalni radnici

Potom tražite Vašeg nadležnog socijalnog radnika. Njemu možete ispričati sve Vaše problemi. Osim toga on će Vam dodijeliti sobu. Sa bilješkom u Vašoj legitimaciji smještaja Vi idete u Kuću B, tamo dobićete ključevi za sobna vrata. Bonovi za jelo u kantini će Vam nedjeljno dati Vaš socijalni radnik. Molimo Vas da obratite pažnju i na aktualne izložene oglase.

Zdravstvena provjera

Potom idete u zdravstvenu službu u Kući B. Ovdje će se obaviti Vaša osnovna zdravstvena ispitivanja. Ovaj zakonom obavezujući pregled je potreban da bi se isključile zarazne bolesti. Svi sljedeći koraci LEA-a uslovljeni su i određuju se ovim.

Savezna služba (BAMF)

Vaš zahtjev za azil ćete predati u Saveznoj službi za migracije i izbjeglice. Za to ćete dobiti pozivnicu. Savezna služba za migraciju i izbjeglice (BAMF) se nalazi u Prihvatnom centru na terenu LEA-a.

Socijalna služba

Socijalna služba se nalazi odmah pored Kuće A, kod glavnog ulaza LEA-a. Ovdje se izjašnjavate o stvarima i novcu koji su Vam potrebni i koje ćete dobiti.

Odijelo

Diakonie na prostoru LEA postavlja svlačionicu za ličnu potrebu. Svlačionica je otvorena od ponedeljka do petka. Mjesto izdavanja odijela nalazi se iza kantine.

Razmjena veša

U vešeraju (Kuća B, C, W5) možete oprati Vaš veš. Ovdje možete nabaviti i sredstva za čišćenje Vašeg mjesta boravka.

Ovdje možete na određenim termina razmjeniti Vaš veš.

Medicinska pomoć

Centar za medicinsko zbrinjavanje MediCare je prvo mjesto gdje ćete se javiti u slučaju akutne bolesti. Ukoliko Vaša bolest nije akutne prirode, potrebno je da prije posjete kod doktora zatražite dozvolu u Socijalnoj službi.

Pomoć prilikom stanja straha, psihičkih bolesti ili bolesti zavisnosti pruža Vam psihoterapeutska služba u Kontejneru kancelarija G2. U slučaju potrebe, ugovorite Vaš termin za razgovor.

Zaštita

Ukoliko posmatrate nasilne rasprave ili ste sami izloženi napadima ili vrjeđanjima, obratite se odmah, ako je moguće, Vašem socijalnom radniku, Obezbjeđenju (Wachschutz) odnosno policiji (prisutnoj kod glavnog ulaza).

Dječji vrtić

U Kući C te u Kući W4 (u zimskoj građevini W4) se nalazi dječji vrtić ZASt-a. Tamo ćete naći različite ponude za Vašu djecu, koja imaju od 3 do 11 godina, u zaštićenoj okolini.

Prevoz

Podjela termina prevoza za srez Saksonije-Anhalt održava se u kancelariji za prevoz (Transferbüro). Obratite pažnju i na izložene oglase u određenim kućama.

Na dan Vašeg prevoza u kući B morate razdužiti Vašu posteljinu, ključeve i ostalo što ste dobili na zaduženje. Tek tada, nakon što se Vaša legitimacija smještaja ovjeriti pečatom kao nevažeća, možete koristiti prevoz.

Položaj LAE-a Halberstadt

LAE (ZASt) Halberstadt nalazi se u Fridrih-Listovoj ulici 1a, na južnom rubu grada, u pravcu Klusidlunga (Klussiedlung).

Udaljenost između Glavne stanice i LAE-a Halberstadt iznosi otprilike pet kilometara.

Od Glavne željezničke stanice do LAE Halberstadt možete doći tramvajem (linija 2, u pravcu Sargstedter Weg, izlaz “Herbingstraße” ili “Felsenkeller”) ili autobusom (linija 12, u pravcu i sa izlazom “Klusberge”).

Ako idete pješke, pratite saobraćajne znake-putokaze od Glavne željezničke stanice (bijela table sa natpisom “Azyl”).

Locationmap serbisch

Socijalni radnici

Prema tome, kada budete smješteni u Vaš boravak, za Vas je nadležan jedan od socijalnih radnika.

On organizuje isteće, dijeli materijale i pisma, ispunjava zajedno sa Vama formulare za Vaše zahtjeve i Vaš je glavni saradnik, kome se obraćate u LAE-u.

Od njega dobijate sve važne informacije u vezi sa Vašim boravkom u toj instituciji.

Tu se podrazumijeva i uputstvo (pravila kuće i higijene te ponašanja u slućaju požara).

Savjetovanje Karitasa

Ako imate pitanja u vezi sa Vašim boravkom u Instituciji prvog prihvata, možete se obratiti i saradnica Savjetovanja Karitasa (Kuća C/102, 103, 132, 133).

Ovdje između ostalog dobijate i savjetovanje u svim pravnim pitanjama. Ovo savjetovanje će Vas pripremati i za postupak saslušanja.

Uputa: Molimo Vas, obratite se Vašom savjetovalištu, čim dobijete pismo, koje ne razumete. Činite to vrlo brzo, ako ste dobili negativnu azil-odluku. Karitas će Vam onda pruža savjet u vezi mogućih pravnih sredstava te poziva da napustite državi odnosno protjerivanja.

Ponuda u LAE-u Halberstadt

Vrijeme Vašeg boravka u Instituciji prvog prihvata možete korisno provesti, tako što ćete se pripremiti najbolje što možete za proces Vašeg azila / postupak Vašeg saslušanja. Najbolje je da dogovorite termin Vašeg prijema u savjetovalištu Karitasa (Kuća C / 102).

Učite njemački jezik! U savjetovalištu Karitasa će se od ponedeljka do petka u ponudi su orijentacioni kursevi njemačkog jezika. Po pravilu, kurseve provode počasni saradnici.

Ovdje, kao i u soba manjegovanja (Kuća B, Kuća C) možete koristiti programe za Vašu djecu. Saradnici u savjetovalištu nude redovne dječije radionice. Ukoliko ste zainteresovani, raspitajte se i o ponuda ma za odrasle.

Koje su aktivnosti postoje za odrasle, saznaćete na izloženim obavještenjima u prizemlju Kuće C. To mogu biti izleti u okolini LAE-a (zoološki vrt za djecu) ili kulturni susreti (Zora Halberstadt).

U blizini LAE-a (u pravcu gradskog centra) naćićete razne prilike za kupovinu (supermarket, svlačionice) ili za komunikaciju (internet-kafe). Do svega ovoga možete doći pješačenjem 2 ili 3 kilometra od LAE-a.

Sa opštekoristnim radom (prevođenje, tumačenje, pomoć pri priredbama, pomoć pri održavanju higijene, opravkama i drugome) možete aktivno sarađivati i uticati na Vašu okolinu, te zaraditi dodatnog novca. Ukoliko želite iskoristiti ovu mogućnost, razgovarajte o tome sa Vašim socijalnim radnikom.

Sportske aktivnosti, kino i druge društveno-kulturne aktivnosti će Vam redovno ponuditi i socijalni radnici u različitim mjestima.

Institucija prvog prihvata (LAE)

Kada ste došli u Njemačku kao osoba koja traži zaštitu i koja želi predati zahtjev za azil, službenici će Vas, u skladu kvotnog sistema, uputiti na mjesto boravka u jednoj saveznoj zemlji, u takozvanim Pokrajinim Institucijama prvog prihvata ove zemlje (LAE). U Saksoniji-Anhalt trenutno postoji nekoliko centara za prihvat: u Halberštatu, Haleu (Saale), Magdeburgu, Štendalu (Klietz) i povremeno u okolnim mjestima.

U LAE-u slijedi Vaše prijavljivanje (registracija) kao osoba, koja želi predati (podnijeti) zahtjev za azil. Ukoliko Saksonija-Anhalt nije nadležna za obradu zahtjeva azila iz Vaše matične zemlje, naši saradnici će Vaš zahtjev proslijediti u saveznu zemlju, koja je za Vas nadležna.

U LAE-u dobićete smještaj, hranu i sve ostale stvari, koje su Vam potrebne za život. Ovdje ćete biti smješteni sve dok Vam ne bude mogao biti određen grad u koji ćete dalje biti proslijeđeni.

!

Prihvatni Centar se nalazi na terenu LAE-a u Halberštatu. Ovdje ćete prolaziti sve postaje u Vašem postupku traženja azila. U Prihvatnom Centru se nalazi ispostava Savezne službe za migraciju i izbjeglice (BAMF).

Morate ostati na jednom mjestu

U vrijeme Vašeg prvog prihvata postoji obaveza boravka (poznat i kao obaveza o rezidenciji). To znači da se smijete zadržati samo u određenom prostoru (srez ili grad bez sreza). Ta obaveza boravka postoji za to, da bi službenici mogli uvijek stupiti u kontakt sa Vama i dostaviti Vam blagovremeno važna dokumenta. Ona važi najmanje tri mjeseci ili za to vrijeme dok morate obavezno ostajati u Vašoj LAE-u. Ukoliko na primjer želite posjetiti Vašu rodbinu ili želite iz drugih razloga napustiti Vaše mjesto prvog prihvata, Vam je potrebno dozvola (potvrda za odsustvo). Vaš zahtjev za ovu dozvolu predate u Saveznoj službi. Ako napustite teren bez odobrenja, onda Vam preti novčana kazna, dok bi se ponovno napuštanje bez dozvole tretiralo kao kazneni postupak.

Trajanje boravka u LAE-u

Prema zakonu boravak u Institucijama prvog prihvata traje maksimalno šest mjeseci. Tačno trajanje momentano zavisi od aktualnog stanja Vašeg postupka traženja azila.

Tražioci azila iz sigurnih zemalja kao na primer Albanije, Bosne i Hercegovine, Gane, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Senegala ili Srbije imaju samo mali izgled za priznavanje azila. Oni obično ostaju do rješavanja njihovog azilnog postupka u Institucijama prvog prihvata.

Smještaj

Trudimo se i pokušavamo sve, da Vam omogućimo što je moguće bolji smještaj u Prihvatnom Centru. Uglavnom stanujete u sobi koja je u okviru Centra. Zavisno od kapaciteta na terenu, moguće je da privremeno budete smješteni u privremeni smještaj (poput stambenih kontejnera ili šatora tokom ljeta). U svakom slučaju stanovaćete obezbjeđeni i zaklonjeni od zime, na suhom i toplom.

Zaštita maloljetnih izbjeglica koji putuju bez pratnje

Ako ste mlađi od 18 godina (maloljetna lica) i u Njemačkoj se nalazite bez pratnje osobe zadužene za brigu odnosno vaspitanje, onda Vam je potrebna posebna zaštitu. Zbog toga ćete po dolasku biti prihvaćeni od Službe za mlade, koja je nadležna za Vas. Dakle, Vi nećete ostati u Institucijama prvog prihvata, već će se Služba za mlade pobrinuti za Vaše savjetovanje, zbrinajvanje i smještaj.

Seksualni identitet

U Njemačkoj nitko ne smije biti oštećen zbog svoje seksualne orijentacije (lezbijzke, homoseksualci, biseksualci, transgender, transseksualci, interseksualci i ljudi, koji su queer). U slučaju ako biste imali pitanja o tome i/ili tražili mjesta prvog kontakta, koji Vam mogu pomoći u daljem snalaženju, molimo Vas da se obratite Vašom socijalnom radniku. Obratite i pozornost na upute (Regen­bogen) za specijalne ponude savjetovanja.

Raspoređivanje (prevoz) po srezovima

Ukoliko imate dobre izglede da ostanete u Njemačkoj ili ako je Vaš zahtjev za azil pozitivno riješen, onda će Vam biti dodijeljeno mjesto/grad u kojem treba da boravite.

Od saradnika LAE-a saznaćete, koji je grad ubuduće nadležan za Vas. Lične želje u vezi sa mjestom boravka u Saksonij-Anhaltu trenutno se neće moći uzeti u obzir. Ali u slučaju porodične pripadnosti prvog stepena (ako su u pitanju djeca, roditelji, maloljetni braća i sestre; kod maloljetnih izbjeglica i braća i sestre koji su stariji od 18 godina), Vi imate pravo otići u ono mjesto gdje boravi Vaša porodica.

Ponašanje u slučaju konflikta

Prilikom zajedničkog boravka u istom prostoru može doći do konflikata. U tom slučaju možete svojim odgovornim ponašanjem doprinijeti smirivanju nastalog konflikta. Molimo Vas da u takvim slučajevima ostanete smireni ukoliko je to moguće. Pokušavajte da na licu mjesta izgladite svađu sa učesnicima. Odmah prijavite opasne situacije socijalnim saradnicima ili socijalnim pomoćnicima. U slučaju nevolje ili hitnog slučaja obavijestite Security-service ili policiju na terenu.

Ako ste lično postali žrtva rasnog ili desničarskog nasilja, možete se obratiti za podršku i pratnju Mobilnom savjetovanju za žrtve nasilja.

Pomoć

U Vašoj Instituciji prvog prihvata biće Vam uručena zakonom određena pomoć i najosnovnija oprema.

Pomoć ćete dobiti i u obliku:

• bonova za doručak, ručak i večeru

• posteljine i sredstava za održavanje higijene

• odjeće.

Osim toga dobićete džeparac za ličnu potrebu. Džeparac će se isplaćivati u gotovini i predviđen je za punoljetnu osobu. Kada je riječ o porodicama, samo će jedna osoba dobiti pun iznos novca, dok će ostali članovi porodice dobiti manje iznose.

Sredstava za održavanje higijene spadaju u najosnovniju opremu. Nakon prijema novca ova sredstva treba sami da kupite.

Za odjeću dobijate bonove od Socijalne službe, i sa njima možete plaćati u gradu. Hitno potrebno snabdijevanje odjećom će Vam obezbjediti Odjel za odjeću („Kleiderkammer“).

Medicinska njega

U slučaju akutne bolesti obratićete se Centru za medicinsko zbrinjavanje („MediCare“) u Vašoj Instituciji prvog prihvata. Ovdje ćete uvijek preko dana moći pronaći ljekara.

U slučaju akutne bolesti ljekar u LAE-u Vam može propisati dalje liječenje kod drugog ljekara. U tu svrhu će Vam izdati uputnicu za dalje liječenje.

Ukoliko Vaša bolest nije akutne prirode, potrebna Vam je uvijek ta potvrda za liječenje. Za tu potvrdu morate predati zahtjev u Socijalnoj službi i podići je prije posjete ljekaru.

Ako Vas određena iskustva opterećuju u većoj mjeri, ako loše spavate ili Vaše tijelo neobično reaguje, onda je moguće da imate traume.

Pomoć prilikom psihičkih trauma pruža Vam (ukoliko postoji u LAE-u) psihosocijalna služba i psihosocijalni centri zemlje u Haleu i Magdeburgu. U slučaju potrebe, ugovorite tamo Vaš termin za razgovor.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć zbog HIV-a (ili zbog drugih prenosivih polnih bolesti), molimo Vas da se obratite centru Aids-Pomoć u Haleu, Magdeburgu ili Halberštatu. Tamo je savjetovanje anonimno, te dobijete tamo i druge adrese i partneri savjetovanja, koji će Vam konkretno pomoći.

Isplanirajte slobodno vrijeme

Izdvojite sebi dovoljno vremena i mira, da se spremite na Vaš postupak azila, odnosno, postupak saslušanja. U vezi s tim, iskoristite tamošnja savjetovališta i njihove ponude, kao i odgovarajuće materijale (letke, video i dr.)

Naučite njemački jezik. U Vašoj Instituciji prihvata obično postoji mogućnost, da se bolje upoznate sa njemačkim jezikom. Koristite postojeće ponude ili se sami informišite kod socijalnog radnika o mogućnosti samostalnog učenja.

Iskoristite ponude za prvo snalaženje, kao npr. višejezični kurs za orijentaciju izbjeglica. I izvan Institucije prvog prihvata (na primer u sreskim školama) postoji mogućnost, da posjetite kurseve za učenje njemačkog jezika ili za svakodnevno snalaženje. Na taj način možete se upoznati sa životom u Njemačkoj. Pažnja: molimo Vas, raspitajte se prije toga, da li se ti časovi naplaćuju.

Za djecu je izbjeglištvo mnogo teže i gore nego za roditelje. Dopustite Vašoj djeci mogućnost da se igraju i upoznaju sa drugom djecom. U svim Institucijama prvog prihvata postoje ponude za djecu. Ohrabrujte Vašu djecu da uzmu učešća u tim ponudama. Obratite pažnju: kao roditelj i staratelj Vi ste nadležni za dobrobit kao i za sve postupke Vašeg djeteta. To znači da Vi morate kod prvog prijema uvijek znati gdje se Vaše dijete nalazi. Nadzirite Vaše dijete po mogućnosti sami ili obavijestite druge koji imaju pravo starateljstva gdje se nalazite. I Vaše dijete bi trebalo uvijek znati gdje se Vi nalazite.

Učestvujte u opštekoristnom radu (prevođenje, pomoć pri priredbama, pomoć pri održavanju higijene, opravkama i ostalom). Na taj način možete sakupiti prva iskustva na njemačkom tržištu rada, a tako možete aktivno uticati i na Vašu životnu okolinu, te zaraditi dodatnog džeparca.

Utvrditi profesionalnu kvalifikaciju

Već u Institucijama prvog prihvata, Savezna agentura za rad Vam pruža mogućnost da utvrdite Vašu profesionalnu kvalifikaciju. Od Vas će se tražiti da navedete Vašu školsku spremu kao i radno iskustvo. Ako je to potrebno na tržištu rada može uslijediti brzo savjetovanje u vezi sa tržištom rada te posredovanje kod savjetovališta priznavanja. Moguće je i dodjeljivanje u određeno mjesto, u slučaju da Vaša kvalifikacija odgovara potrebi regionalnog tržišta rada.

Za većinu zanimanja potrebno je imati kompetencije i odgovarajuća svjedočanstva. Naročito, ako ste već završili profesionalno obrazovanje ili neki fakultet, trebali biste u Instituciji prvog prihvata iskoristiti priliku provjere Vaših kompetencija.

Osnovna prava azila

Pravo na azil je međunarodno osnovno pravo. U Saveznoj republici Njemačkoj ono pripada osnovnom zakonu (član 16a: „Ljudi, koji su progonjeni iz političih razloga, imaju pravo na azil.“) Pravo azila možete tražiti ukoliko imate dokaze da ste morali napustiti Vašu državu zbog političkog progona, ili ako ste tamo iz nekih drugih razloga bili životno ugroženi. Pored toga, Njemačka se pristupom ženevskoj konvenciji o izbjeglicama, kao potrebi međunarodne zaštite obavezala, da će prihvatati izbjeglice.

U tom smislu će se u postupku azila ipitati individualni razlozi za Vašu zaštitu.

Savezna služba za migraciju i izbjeglice (BAMF)

U Njemačkoj je zahtjev za azil moguće predati samo u Saveznoj službi za migracije i izbjeglice. Savezna služba (BAMF) nije sud, nego institucija vlasti. Savezna služba provjerava, da li ste u zemlji iz koje ste došli, bili progonjeni i da li bi Vam u slučaju povratka prijetio progon. Ako ste iznenadno progonjeni, provjeriće se da li ste u Vašoj zemlji imali državnu zaštitu. Takođe se provjerava, da li ste mogli u drugom dijelu Vaše države pronaći zaštitu.

Ova provjera je moguća samo na osnovu Vašeg ličnog zahtjeva za azil. Podnesite ovaj zahtjev što je moguće brže kod Savezne službe (BAMF). Savezna služba će Vam saopštiti kada i gdje možete predati Vaš zahtjev. Savezna služba zavodi dokument o Vama i registriruje Vaše lične podatke. Ukoliko ste napunili 14 godina, bićete fotografisani i uzeće Vam se otisci prstiju.

Šta se zahtijeva u traženijemu azila?

Ako podnesete zahtjev za azil, Vi podnosite zahtjev za zaštitu u Njemačkoj. Najprije će Savezna služba (BAMF) provjeriti da li je Njemačka nadležna za Vaš zahtjev. Da li ste već podnijeli zahtjev za azil u nekoj drugoj zemlji

da li Vam je već ranije dodijeljen azil u nekoj drugoj evropskoj zemlji

• da li je Vaš uzahtjev za azil odbijen u nekoj drugoj zemlji, u tom slučaju

Njemačka nije nadležna za Vas. U tom slučaju ćete od Savezne službe dobiti obavijest, u kome će se od Vas zahtijevati da otputujete u za Vas nadležnu zemlju.

Kada podnosite zahtjev za azil, ispitaće se konkretni razlozi za humanitarnu zaštitu. Ukoliko se ne odobri međunarodna zaštita i ukoliko Vaš zahtjev za azil ne bude opravdan, onda će Savezna služba odlučiti, da li postoje zabrane za deportaciju po paragrafu 60 stav 5 ili stav 7 iz zakona o boravku. Sve dok se vodi postupak potražnje azila, dozvoljen Vam je boravak u Njemačkoj.

Dozvola za boravak

Od saradnika LAE-a dobićete Vašu “Potvrdu o dolasku” (“Ankunftsnachweis”), ukoliko Vam ovo već nije prethodno uručeno na drugom mjestu. ”Potvrda o dolasku” zamjenjuje Legitimaciju o statusu tražioca azila“ (BÜMA). “Potvrda o dolasku” ili BÜMA sadrži podatke o osobi i fotografiju osobe. Izdavanjem ovog certifikata BÜMA dokumentuje se Vaša reagistracija kao osobe koja traži azil. Na osnovu toga pozivat će Vas Savezna služba u odnosu na Vaš lični zahtjev.

Čim predate Vaš zahtjev kod BAMF-a, Vaša “Potvrda o dolasku” ili BÜMA će se zamijeniti “Dozvolom boravka”. Tu legitimaciju morate uvijek nositi za sobom i pokazati je prilikom kontrole koju sprovodi policija. U legitimaciji je navedeno, u kojem području Vam je dozvoljen boravak. Čim se obavi Vaše sprovođenje (transfer) u predodređeno mjesto savezne zemlje, promjena Vaše adrese biće odmah saopštena Saveznoj službi.

Savjetovanje za azilski postupak – Priprema za saslušanje

U Instituciji prvog prihvata nalaze se savjetovališta za proces azila (Karitas). U savjetovalištima možete se informisati o Vašim pravima i obavezama u svim koracima postupka azila. Čak i u slučaju dobrovoljnog vraćanja i daljeg putovanja dobićete priliku savjetovanja. Ova savjetovanja su besplatna, anonimna i ne zavise od religije ili svjetonazora.

U okviru saslušanja podrazumijeva se i informativni video BAMF-a o postupku azila (na 10 jezika). Raspitajte se u Vašoj instituciji za prvi prihvat, gdje se taj video prikazuje.

Saslušanje

Postupak saslušanja, često poznat i pod nazivom “intervju”, je najvažnija prilika za podnosioca zahtjeva za azil, da objasni razloge svog izbjeglištva. Na osnovu saslušanja Savezna služba će odlučiti da li će Vam biti pružena zaštita u Njemačkoj.

Molimo Vas, obratite pažnju: Saslušanje je prva i jedina mogućnost gdje opširno možete objasniti Vaše lične motive za podnošenje zahtjeva za azil! Budite svjesni važnosti ovog razgovora, te se prethodno dobro pripremite!

Do saslušanja će doći, zavisno od kapaciteta Savezne službe, kroz nekoliko dana ili čak nekoliko mjeseci poslije predavanja zahtjeva. Savezna služba će Vas pismeno obavijestiti o „saslušanju po paragrafu 25 zakona o postupku azila“. Pri tom prisutan je tumač. Obavijestite na vrijeme Saveznu službu, na kom jeziku želite da se vodi taj razgovor. Saslušanje na Vašem maternjem jeziku je Vaše pravo kao osobe koja podnosi zahtjev za azil. Posebne želje, npr. da Vaš prevodilac bude žena treba blagovremeno prijaviti.

Saslušanje podrazumeva otprilike 25 pitanja. To su pitanja o Vašem porijeklu, o Vašim razlozima izbjeglištva i o Vašoj ruti putovanja. Uzmite si vremena prilokm davanja odgovora. Iznesite sve podatke potpuno i iskreno. Ako je moguće priložite dokazne dokumente ili fotografije. Podudarnost Vaše izjave sa podacima koje ste iznijeli pri registraciji, biće ispitana od strane saradnika. Imate prave da Vam se Vaša izjava još jednom prevede na Vaš jezik. Provjerite sve izjave na prevedenom protokolu saslušanja, da li su ispravne, pa tek onda to potvrdite potpisom.

Pažnja: Obavezno provjerite ispravnost imena, tj. kako su napisana imena svih članova Vaše porodice!

Odluka Savezne službe za migracije i izbjeglice (BAMF)

Savezna služba će Vas pismeno obavijestiti o odluci (pismo). Ta odluka će se osnovati i biće Vam dostavljena sa pravnim pomoćnim instrukcijama. Ove instrukcije objašnjavaju, da li i na koji način imate pravo žalbe na odluku.

Pozitivnu odluku ćete dobiti :

Ako ste priznati kao podnosilac zahtjeva za azil, člana 16a, Osnovnog zakona, ili

Ako Vam je priznata zaštita kao izbjeglice po §3 Zakona o azilu ili

• Ako Vam je priznata Zaštita druge vrste („subsidärer Schutz”) po § 4 Zakona o azilu ili

• Ako je za Vašu matičnu zemlju utvrđena zabrana izgona po § 60 stav 5 ili stav 7 Zakona o baravku.

Pozitivna odluka opravdava boravišno zvanje (“Aufenthaltstitel”). Na osnovu njega dobijate boravišnu dozvolu („Aufenthaltserlaubnis“).

U slučaju pozitivnog odgovora, dobićete dozvolu boravka. Zavisno od obrazloženja, biće Vam dozvoljen boravak u periodu od jedne do tri godine.

U slučaju negativnog odgovora, dobićete poziv da napustite državu i pretnju protjerivanjem, koje Vas obavezuju, da otputujete iz zemlje. Ako protjerivanje nije moguće, Odjeljenje za strance može u vezi s tim biti privremeno tolerantno (privremeno obustaviti protjerivanje). Iskoristite savjetovališta, koji će Vam objasniti odluku BAMF-a i njegovih posljedica!

Angažovanje advokata

Možete podnijeti tužbu sudu protiv odluke Savezne službe. Sa potencijalnim pravnim sredstvima i rokovima podnosioci zahtjeva biće upoznati kroz pravnu pomoćnu instrukciju (pravni lijek). Obratite pažnju na to da morate brzo reagovati, ako želite uložiti protest.

Takođe, ako se želite posavjetovati sa advokatom, morate na vrijeme biti aktivni. Nezavisno savjetovalište u vezi sa advokatskom zaštitom u postupku azila u Saksoniji-Anhaltu pruža između ostalog i savjetovalište za postupak azila u Karitasu te savjet za izbjeglice.

Postavljanje dodatnog ili drugog zahtjeva

Dodatni zahtjev možete postaviti, ako ste na Vaš prvi zahtjev za azil u Njemačkoj dobili negativan odgovor. Ako je Vaše traženje azila odbijeno u nekoj sigurnoj trećoj zemlji ili Norveškoj ili Švicarskoj, a ukoliko je Njemačka zadužena za Vaš postupak, onda se govori o drugom zahtjevu. To je moguće onda ako ste nakon povratka u Vašu matičnu zemlju, lično ugroženi ili ako se situacija u Vašoj matičnoj zemlji pogoršala. Ukoliko Savezna služba (BAMF) Vaše dokaze uvaži, prolazite cijeli postupak azila ponovo.

Dobrovoljni povratak

Ako ste dužni da se vratite, ili ako se želite vratiti u Vašu zemlju porijekla, povratak iz slobodne volje nudi sigurnu, bezkonfliktnu alternativu prisilnom povratku.

Kroz REAG/GARP-program, Savez nudi ubrzan proces dobrovoljnog vraćanja. Mogućnost pravnog zahtjeva za financijsku ili drugu pomoć ne postoji.

Razgovarajte sa saradnicima savjetovališta. Oni će Vas podržavati u Vašoj prijavi i organizovaće Vaš odlazak.

Naknadni dolazak porodice

Kao priznati izbjeglica imate pravo da Vaš supružnik ili maloljetna neoženjena/neudata djeca olakšano dođu k vama u cilju spajanja porodice. U tom cilju postavite u Uredu za vanjske poslove zahtjev za priveligovano naknadno doseljenje porodice. U skladu s tim Vaša uža porodica smije doseliti kod Vas u Saksoniju – Anhalt i dobiti dozvolu boravka. Molimo da obratite pažnju na to da ovaj zahtjev mora biti postavljen najkasnije 3 mjeseca nakon što Vam je priznat izbjeglički status ili pravo na azil.

Za osobe koje uživaju Zaštitu po drugim osnovama (“subsidärer Schutz”) je naknadno doseljavanje (spajanje) porodice obustavljeno do 15. marta 2018 godine (stanje 10/2016). Nakon ovog roka, možete ponovo postaviti zahtjev u Uredu za vanjske poslove za naknadno doseljenje Vaše porodice.

Dok traje tekući postupak za dobivanje azila ne može se postaviti zahtjev za naknadno doseljenje porodice. Kao član porodice možete unaprijed tražiti termin u njemačkoj ambasadi. Da bi zahtjev bio pozitivno riješen, morate priložiti dokaz da Vaša porodica može stanovati kod Vas. Osim toga troškove života za sebe i Vašu porodicu morate sami snositi.

Kontakt osobe

Glavna osoba za kontakt u Vašoj komuni su socijalni saradnici, koji brinu za Vas u stambenoj zajednici ili u stanu. Takođe lokalne inicijative dobrodošlice, dobrovoljni vodiči ili sponzori podržavaju Vas u prvoj orijentaciji. Savjetovališta za migraciju obično nude savjetovanje u tačno dogovorenim terminima. Ovdje ćete dobiti kompetentnu pomoć u vezi sa postupkom azila, pravnim pitanjima za strance, socijalnom pomoći, te pomoći u časovima za njemački jezik, u vezi sa obrazovanjem i poslom te ostalim pitanjima svakodnevice. Osim toga postoje lokalna udruženja i društva. Oni Vam pružaju informacije, susret, kulturu, sport i časove za njemački jezik.

U većnim gradovima stranci su se ujedinili u migrantskim organizacijama. Mnogi od njih već znaju koliko je zapravo težak dolazak, i oni pomažu izbjeglicima, koji dolaze prvi put, u prevođeniju i snalaženju. Obratite se mreži migrantskih organizacija (LAMSA). Tamo se možete direktno informisati i saznati koje migrantske organizacije postoje u Vašoj blizini.

Učiti njemački jezik

Što brže naučite njemački jezik – to će Vam pomoći, da učestvujete u društvenom životu Njemačke kao i da nađete dobar posao.. Sve pridošlice i izbjeglice sa dozvolom trajnog boravka imaju pravo prisustvovati časovima za integraciju u Savezu. Ovi kursevi obuhvataju 600 časova njemačkog jezika i 300 časova orijentacije za snalaženje. U kursu orijentacije biće predavana pravila, prava i dužnosti te praktična znanja o životu u Njemačkoj.

Tražioci azila iz Sirije, Eritreje, Irana, Iraka mogu i već dok postupak azila traje posjetiti časove za integraciju (objavljeno: 12/2015). Za to je potrebno napisati zahtjev BAMF-u. Molimo Vas, da se raspitate kod Vašeg socijalnog radnika ili savjetodavaca o tome.

Postoji mnogo početnih ponuda: osnovni časovi, jezička kafana, jezičke partnerstva ili dobrovoljne ponude udruženja. Koje mogućnosti usavršavanja jezika možete iskoristiti, saznaćete takođe od Vašeg socijalnog radnika. Časovi jezika mogu takođe biti povezani i sa traženjem posla i dokvalifikacije. S tim u vezi, obratite se Jobcentru odnosno Agenturi za zaposlenje.

Pazite: Nedostaci odnosno nedovoljno znanje jezika je često i najveća prepreka za integraciju u tržšte rada. Zbog toga iskoristite sve mogućnosti, ukoliko je moguće, da što brže i što intenzivnije naučite njemački jezik.

Priznanje profesionalnih kvalifikacija

U Njemačkoj profesija najčešće zahtijeva priznato završeno školovanje. Ako imate završeno profesionalno obrazovanje ili završen fakultet, onda vodite računa, da ovdašnje vlasti te kvalifikacije uzmu u obzir i registruju ih.

Ako dosada niste mogli iskoristiti ponudu potvrđivanja Vaše profesionalne kvalifikacije u Instituciji prvog prihvata, obratite se odmah po dolaska u komunu, koja je za Vas nadležna, socijalnim radnicima ili savjetnicima. Oni će Vas obavijestiti o procesu procjene nadležnosti Savezne agenture za zaposlenje. Pri tome dobićete listove sa mnogim pitanjama na različitim jezicima o školskom i profesionalnom obrazovanju, o završetku profesionalnog obrazovanja ili fakulteta te o profesionalnim iskustvima. Kad je Vaš profil kvalifikacije potvrđen, trebali biste dobiti savjetovanje za mogućnosti priznavanja. Tražite za to kontakt sa odgovarajućim savjetovalištima IQ-mreže. Savjetnici će Vas korak po korak podržavati na tom često teškom putu do priznavanja stranih diploma.

Molimo obratite pažnju: U Njemačkoj su za obavljanje većine zanimanja potrebna svjedočanstva i profesionalne kompetencije (znanja?). Ako ih posjedujete možete ich registrovati prilikom priznavanja profesionalnih kvalifikacija. Za neka zanimanja je priznanje uslov da bi se to zanimanje moglo obavljati u Njemačkoj.

Integracija na poslu

Kao izbjeglica sa dozvolom trajnog boravka, imaćete i neograničenu dozvolu za rad. Ako Vaš postupak azila još uvijek traje ili Vi imate tolerisani status, možete najranije poslije tri mjeseca boravka dobiti dozvolu za rad. Za tu dozvolu podnosite zahtjev u Službi za strance. Savezna agentura za zaposlenje sprovodi ispitivanje i usaglašava se tek onda ako za tu vrstu zaposlenja nema domaće konkurencije (provjera povlastice) i kad ovo zaposlenje odgovara svim radnim i pravnim standardima.

Sve dok ste obavezni da stanujete u LAE-u ne možete prihvatiti ni dobiti bilo kakav posao.

Zemlja Saksonija-Anhalt se trudi da brzo obrađuje potvrdu kompetencije i integracije na poslu. Mnogo partneri rade zajedno na savjetovanju za tržište rada. Pored savjetovanja za izbjeglice, dobićete i savjetovanje i u Saveznoj agenturi za zaposlenje (BA), u Jobcentrima, u Zanatskom udruženju i u udruženjima za industriju i trgovinu. Mnogo udruženja će Vam pomoći i savjetovati Vas, kao na primjer projektno udruženje poslovni most plus, mreža IQ, državna inicijativa “stručnjak u fokusu” i državna mreža za migrantske organizacije (LAMSA e.V.). Razgovarajte detaljno sa Vašim nadležnim povjerenikom ili savjetnikom o tome, kakve Vam mogućnosti integracije nudi tržište rada.

Briga o djeci

U Njemačkoj svako dijete ima pravo na mjesto u instituciji za djecu preko dana, gdje će djeca biti čuvana, i gdje ona mogu zajedno učiti i igrati sa zajedno sa drugom djecom. To važi i za Vaše dijete, ako Vi imate dodjeljenje u jednom okrugu ili u gradu. Posjeta Instituciji za djecu pomoći će djetetu da nauči njemački jezik i da stupi u kontakt sa drugom djecom. Vaš socijalni radnik će Vam pomoći u vezi sa zahtjevom za prihvat Vašeg djeteta u takvoj instituciji.

Školovanje djece

U Njemačkoj sva djeca imaju pravo na obrazovanje i zakonski su obavezna, i djevojčice i dječaci pohađati školu od šeste godine. S obzirom na to, i za Vašu djecu važi ista ova obaveza. U mnogim gradovima Saksonije Anhalt postoje škole sa posebno prilagođenim jezičkim nivoima. U ovim školama Vaše dijete može prvo učiti njemački jezik, a potom sa ostalom djecom učestvovati u nastavi. Podržite I podstičite Vaše dijete pri učenju njemačkog jezika. Vaš socijalni radnik će Vas obavijestiti o takvim ponudama i pomoćiće Vam pri podnošenju zahtjeva.

U Njemačkoj pohađaju sva djeca najprije osnovnu školu. Poslije toga u srednjoj školi stiču određenu školsku spremu. Postoje različiti oblici školske spreme koje su uslovi za daljnje školovanje Vašeg djeteta. Sa svjedočanstvom osnovne ili realne škole (Hauptschul- Realschulabschluss) može Vaše dijeti započeti strukovnu naobrazbu (zanat), sa gimnazijom može studirati. Bez ikakve školske spreme vrlo je teško naći dobar posao.

Daljnje informacije o njemačkom školskom sistemu nudi i državna mreža useljeničkih organizacija Saksonije-Anhalt.

Obrazovanje i studiranje

Ukoliko već imate školsku diplomu, posavjetujte se o tome, kakve mogućnosti obrazovanja postoje. U Njemačkoj za mnoga zanimanja slijedi i “dualnom obrazovanje”. Obično ovo obrazovanje traje tri godine i plaćeno je. Postoji međutim I školsko srednje obrazovanje koje traje u pravilu ri godine, gdje se uče teoretska znanja I to obrazovanje nije plaćeno. U poslovnim centrima (Jobcentar) se možete informisati I posavjetovati o različitim mogućnostima obrazovanja. Raspitajte se takođe da li postoji mogućnost da tražite financijsku pomoć za obrazovanje koje želite da steknete.

Ono obuhvata praktični dio obrazovanja u firmi i teorijski dio obrazovanja u profesionalnoj školi. Možete se raspitati u Jobcentrima ili možete kontaktirati državnu mrežu migrantskih organizacija. Ta državna mreža podržava mlade izbjeglica u traženiju mjesta obrazovanja i prati ih tokom obrazovanja.

Vama je dozvoljeno studiranje na univerzitetima u Saksonij-Anhalt ukoliko imate predviđenu diplomu za to (Maturu), ili ako ste već počeli studirati na nekom fakultetu. Zavisno od toga, za koji studijski predmet se zanimate, molimo Vas, obratite se akademskim službama za strance na univerzitetima u Saksonij-Anhaltu.

Posebna zaštita za žene

Za žene, koje putuju same, i za njihovu djecu u Haleu postoji Kuća za žene izbjeglice, za smještaj u slučaju iskustava fizičkog zlostavljanja ili posebne potrebe zaštite.

Da biste bili ovdje prihvaćeni, potrebna Vam je dozvola trajnog boravka odnosno tolerantni status. Ovdje ćete dobiti zaštitu od napada i pomoć da gradite sebi novi, samostalan život, pri ličnim nastupima krize i u savlađivanju svakodnevice.

Ako želite anonimnu pomoć, možete se obratiti I na “telefonsku pomoć”. Ovdje žene savjetuju žena na 15 različitih jezika.

Problemi zbog seksualnog identiteta

U Njemačkoj imate pravo o svom tijelu da sami odlučujete. Ako ste diskriminirani zbog Vašeg seksualnog identiteta, možete se obratiti socijalnom radniku na terenu. Ako biste željeli ostati anonimni, naći ćete pomoć u Halleu u centru za susret i savjet „lebensart“ e.V. (BBZ) i u Magdeburgu u CSD-u Magdeburg e.V. ili u udruženiju za osobe homoseksualne orijentacije Saksonija-Anhalt (LSVD). Pomoću ovih kontakta dobićete i dalje informacije na temu o Bi-seksualitetum homoseksualitetu i interidentitetu (LSBTI). Podrška kod problema duševnog opterećenja, naći ćete i u psihoterapeutskoj službi.

Pomoć pri napadima zbog statusa stranca

Ako ste postali žrtva rasistički motivisanog nasilja ili ako se osjećate pod prijetnjom desno-ekstremističkog nasilja obratite se odmah, što brže, savjetovalištu za žrtve. Saradnici će Vam opsežno pomoći poslije napada. Na primjer, će oni Vas pratiti do policije, do doktora ili do advokata. Budete u svakom slučaju svjesni: Vi imate pravo na to, da se izvršioci izvedu pred lice pravde!

Demokratija i ljudska prava: osnovi našeg zajedničkog života

Vi tražite kao izbjeglica zaštitu u Njemačkoj. Naša zemlja garantuje azil od političkog progona i zaštitu od rata i građanskog rata.

Ova zaštita je dio našeg demokratskog ustavnog reda. K tom redu pripadaju opsežna osnovna i ljudska prava, koja grade osnove našeg društva. Ljudska prava u Njemačkoj su zagarantovana od strane Njemačkog Osnovnog Zakona iz 1949. godine, u Opštem Objašnjenju ljudskih prava Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i u karti osnovnih prava Evropske Unije iz 2000. godine. Dječija prava su zaštićena kroz konvenciju dječijih prava Ujedinjenih nacija iz 1989. godine.

• Njemačka je demokratska republika. Šef države, parlament i vlast biraju se demokratski, kao i parlamenti i vlasti svih 16 saveznih zemalja i samouprava gradova i opština. Svi izbori su anonimni.

• Svaka žena i svaki čovjek imaju pravo, da slobodno izjasne njeno ili njegovo mišljenje, imaju pravo da se okupe ili da demonstriraju. Svi imaju pravo da se udruže u demokratskim partijama, sindikatima ili drugim organizacijama.

• Mnogi ljudi u Njemačkoj angažuju se za njihove kulturne, socijalne ili sportske interese u udruženjama ili inicijativama, koje mnogo obaveza preuzimaju za zajedništvo.

• Svi ljudi su isti pred zakonom. Vlast i služba su vezani za ustav i zakone. Ko smatra da je neko povrijedio njegova prava, može se braniti kroz pritužbu ili pred sudom, i on neće smjeti saznati zbog toga neke štete. Ko pokuša podmititi službenike, mora računati na tešku kaznu.

• Muškarci i žene imaju ista prava. To i važi za određenje o vlastitom vođenju života, o pravu rada i slobodnog izbora profesije te o naredbi o vlastitom prihodu. U Njemačkoj, žene su zaposlene u svim poslovima, takođe i na rukovodećim mjestima.

Djeca imaju pravo na nenasilno odgajanje, na predškolsko i školsko obrazovanje. Očevi i majke su pri odgajanju svoje djece imaju jednaka prava. U dnevnim vrtićima ili školama roditelji mogu biti uključeni u udruženje roditelja.

• Svi ljudi imaju prava na ophođenje sa poštovanjem. Svaka upotreba fizičke sile je zabranjena.

• Svaka žena i svaki muškarac imaju pravo da sprovode svoju religiju. Većina ljudi u Njemačkoj su evangelisti ili katolički Hrišćani, i većina državnih praznika i mnogi običaji imaju hrišćansko poreklo. Na njemačku kulturu uticali su takođe i Jevrjeke i Jevreji. Danas u Njemačkoj živi mnogo muslimanki i muslimana. Pored toga, u Njemačkoj postoji mnogo drugih udruženja različitih vjerovanja kao i mnogo ljudi bez religijske pripadnosti. Niko ne smije biti diskriminisan zbog svojih vjerovanja ili zbog svojih pogleda na svijet. Sloboda mišljenja podrazumijeva i pravo kritikovanja religija ili religijskih udruženja.

• Niko ne smije biti diskriminisan zbog bilo čega, bilo da je riječ o porijeklu, boji kože, polu, seksualnoj opredijeljenosti, starosti ili zbog invaliditeta. Osobe homoseksualne orijentacije ne moraju se skrivati u Njemačkoj i njihova zajednica sa partnerom može biti priznata kao brak.

Ova osnovna prava grade temelj za okruženje međusobnog poštovanja i tolerancije.

• Suočavanje sa njemačkim zločinima u Nacionalsocijalizmu (1933 – 1945) igra u Njemačkoj važnu ulogu. Rasizam i antisemitizam su društveno isključeni. Poricanje zločina nad Jevrejima smatra se krivičnim djelom.

Demokratija živi od toga, da ljudi učestvuju i da se angažuju za njihove interese.

Ova mogućnost načelno stoji otvorena i za izbjeglice.

Upravo mnoga udruženja će se obradovati, ako Vi pokažete interes. Mnogi pridošlice sami su osnovali samostalna udruženja, koja pružaju važan doprinos mirnom zajedništvu i jedinstvo u Njemačkoj.

zabrane adrese i kontakti

Boravka

Savjetovalište i mreže za pomoć izbjeglicama / pridošlicama

Internetstranica: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

Savjetovalište za pravo na boravak i potpora za samo-organizaciju

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg

Internetstranica: www.fluechtlingsrat-lsa.de

Telefon: +49 391 5371281

Informacija Karitasa o postupku za tražioce azila u Saksoniji-Anhalt Halberstadt

Internetstranica: www.caritas.de

Telefon: +49 3941 609300

Savjetovalište traženja porodica, koji su odvojeni zbog konflikta

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt

Internetstranica: www.sachsen-anhalt.drk.de

Telefon: +49 391 6106890 (MD)

Dobrovoljni povratak

Kompetentni centar – Savjetovalište za dobrovoljni povratak onih ljudi, koja su dolazili iz treće zemlje

Internetstranica: www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/

kompetenzzentrum-rueckkehr/

Posao i obrazovanje

Mreža IQ – Savjetovališe za priznanje i kvalificiranje

Halle / Magdeburg

Website: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

Stručna radna snaga u fokusu (Fachkraft im Fokus – FiF)

Dobrodošlica i pratnja za stručne radne snage u posao

Internetstranica: www.fachkraft-im-fokus.de

Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)

Jobbrücke PLUS.

Integracija tražilaca azila i izbjeglica za posao i za obrazovanje

Magdeburg

Internetstranica: www.jobbruecke-chance.de

Telefon: +49 391 7279882

Zdravlje i Zaštita

Podrška i pomoć za žene

Kuća za žene izbjeglice u Haleu

Internetstranica: www.migration-paritaet-lsa.de/ffh

Telefon: +49 345 5238115

Žene protiv Nasilje e.V. (Frauen gegen Gewalt e.V.)

Internetstranica: www.frauen-gegen-gewalt.de

Telefon: +49 30 322 99 500

Pomoćni telefon „Nasilje protiv žene“ (besplatno)

Internetstranica: www.hilfetelefon.de

Telefon: +49 8000 116016

Vera – Stručni kontakt protiv trgovina sa ženama te protiv nasilne udaja

Internetstranica: www.awo-sachsenanhalt.de

Telefon: +49 391 4015371

Pomoć u napadima, koja pokažu neprijateljstvo protiv stranaca

Mobilno savjetovalište za žrtve desničarskog nasilja

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau

Website: www.mobile-opferberatung.de

Telefon: +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /

+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (RSL)

Savjetovalište za pitanja u vezi seksualnog identiteta i zdravlja

Udruženje osoba homoseksualne orijentacije Saksonije-Anhalt (LSVD)

Magdeburg

Internetstranica: www.sachsen-anhalt.lsvd.de

Telefon: +49 391 5432569

AIDS-Pomoć (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)

Halle / Magdeburg

Internetstranica: halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

Telefon: +49 345 5821271 (HAL) / +49 391 5357690 (MD)

Orientacija i socijalna integracija:

Mreže, kontakte i potpomaganje u svakodnevnom životu

Beratungsdienste und Netzwerke zur Unterstützung von Flüchtlingen / Ankommenden

Internetstranica: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

Inicijative dobrodošlice u Saksoniji-Anhalt

Internetstranica:

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/

Inicijativa dobrodošlice udruženja Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis e.V.

Internetstranica:

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-

fluechtlinge/

Državna mreža migrantskih organizacija Saksonije-Anhalt (LAMSA) e.V.

Halle

Internetstranica: www.lamsa.de

Telefon: +49 345 17164890

Migrantske upute „Dobrodošlo u Haleu” i “Dobrodošlo u Magdeburgu”

Internetstranica: www.willkommen-in-halle.de ili:

www.willkommen-in-magdeburg.de

Potpora za posebna životna stanja

Savjetovalište za invalide opseg sluha e.V.

Halberstadt / Magdeburg / Stendal

Telefon: 03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD),

+49 3931 712736 (ST),

Savjetovalište za invalide sljepoće te slabovidnosti e.V.

Landesgeschäftsstelle

Magdeburg

Internetstranica: www.bsv-sachsen-anhalt.de

Telefon: +49 391 2896239

Potpomaganje u slučaju jezične barijere

Telefonsko tumačenje i prevođenje za migrante u Saksoniji-Anhaltu (SiSA)

Halle

Internetstranica: www.lamsa.de

Telefon: +49 345 21389399

Pokrajna radna zajednica tumača za izražavanje gestama (LAG) u

Saksoniji-Anhaltu e.V.

Halle

Telefon: +49 345 6890010

Imejl: ldz.leps@gmx.de oder lbst.traut@gmx.de