ኣብ መመልከቲ ዑቕባ ዝሕተት ነገራት እንታይ እዩ?

መመልከቲ ፋይልኩም ሓንሳእ ምስ ኣቕረብኩም፡ ኣብ ጀርመን ጸግዒ ንኽትረኽቡ ኣመልክቱ። BAMF፡ ጀርመን ንዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ብሓላፍነት ክርኢ ዚኽእል እንተኾይኑ ቅድሚ ዂሉ ከረጋግጽ እዩ። ከምዚ ዚስዕብ ምስኸውን፥

  • ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ሕቶ ዑቕባ ዘቕረብኩም እንተዄንኩም፣
  • ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ዝረኸብኩም እንተዄንኩም፣
  • ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ዑቕባ፡ ብኻልእ ኤውሮጳዊት ሃገር እተነጽገ እንተኾይኑ፣

ጀርመን፡ ብወግዒ ናትኩም ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ። ኣብ ከምዚ ኲነታት፡ ናትኩም ሓላፍነት ናብ እትወስድ ሃገር ንኽትጉዓዙ ዝገልጽ ካብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ደብዳቤ ክውሃበኩም እዩ።