ብሰንኪ ጾታዊ መንነት ዘጋጥም ጸገማት

ኣብ ጀርመን፡ ኣብ ኣካልኩም ድላይኩም ንኽትውስኑ መሰል ኣለኩም። ብሰንኪ ዘለኩም ጾታዊ  መንነት ኣድልዎ እንተገጢምኩም፡  ኣብ ቦታኹም ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት ኽትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሃል ካብ ዝርከባ ማእከል ምኽሪ Begegnungs- und Beratungszentrum “lebensart” e.V. (BBZ) ከምኡውን ኣብ ማግደበርግ ካብ ዝርከብ CSD Magdeburg e.V. ወይ ኣብ ማሕበር ሰደማውያን (Lesben- und Schwulenverband Sachsen-Anhalt – LSVD)፡ መንነትኩም ከይተፈለጠ ደገፍ ትረኽቡ ኢኹም። ኣብዚ ቦታታ’ዚ፡ ብዛዕባ ድርብ ጾታውነት፡ ሶዶማዊ፡ ስግረ – ከምኡውን መንጐኣዊ መንነት (LSBTI*) ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ትረኽቡ ኢኹም።  ሰነ-ኣእምሮዊ ጸገማት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ኣገልግሎት ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ (Psychotherapeutischer Dienst) ረድኤት ይህብ እዩ።