ቀንዲ መሰል ዑቕባ

Recht auf Asyl, right of asylum, الحق في اللجوء

ሕጋዊ መሰል ዑቕባ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ድማ ኣብ ቅዋማ ሰፊሩ ይርከብ። (ዓንቀጽ 16a: „ፖለቲካዊ ዱጎና ኣብ ሃገሮም ዘጋጥሞም ሰባት መሰል ዑቕባ ኣለዎም“)። ስለዚ መሰል ዑቕባ ክኽበረልኩም ዝኽእል እንተ ደኣ ኣብ ሃገርኩም ብፖለቲካዊ ጸገማት ትድለዩ ኮይንኩም ነዚ ድማ ከተመስክሩዎ ምስ ትኽእሉ እዩ። ወይ ድማ ብኻልእ ሽግራት ከም ኲናት ዝኣመሰሉ ኣብ ህይወትኩም ዘስግእ ጉነታት ኣቲኹም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሃገረ ጀርመን፡ ድሕሪ ናይ ጀነቫ ዋዕላ ስደተኛታት ኣባል ምዃና፡ ዓለም ለኻዊ ክንክን ክግበረሎም ዘለዎም ስደተኛታት ክትዕቅብ ትግደድ እያ።

ስለዚ፡ ጸግዒ ንኽረኽቡ እትህብዎ ውልቃዊ ምኽንያታት፡ ኣብ ግዜ መስርሕ ዑቕባ ከምዚምርመር ኪኸውን እዩ።