ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት

ኣብቲ እትቕመጥሉ መንበሪ ኣባይቲ ምርኩስ ብምግባር፡ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ሓላፍነትኩም ይወስድ።  ንስርዓት ኣካይዳ ይውድብ፣ ጽሑፋትን ደብዳቤታትን ይህብ፣ ከምኡውን ምሳኹም ብምዃን መመልከቲታት የቕርብ። ንሱ፡ ኣብ LAE ዚሰርሕ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ኣገዳሲ ሰብ እዩ። ኣብዚ ህንጻ ብዛዕባ እትጸንሕዎ ዚምልከት ድማ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይህበኩም። እዚ ድማ መምርሒታት (ሕግታት ንጽሕና ከምኡውን መጠንቀቕታ ድምጺ ባርዕ ኣብ ዝስምዓሉ ዚውሰድ ስጉምቲ) ዚሓዘ እዩ።