ኣብ LAE እትቕመጥሉ ንውሓት ግዜ

ብመሰረት ሕጊ፡ ኣብ ናይ ፈለማ ማእከላት መቐበሊ እትቕመጥሉ ንውሓት ግዜ፡ ክሳዕ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዚበጽሕ እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ እቲ ህሉው ንውሓት ግዜ፡ ኣብ  ኲነታት መስርሕ ሕቶ ዑቕባኹም ዚምርኮስ እዩ።

መበቆል ሃገርኩም  ውሑሳት ካብ ዝብሃላ ሃገራት፥ ኣልባንያ፡ ቦዝንያ ሄርዞጎቪና፡ ጋና፡ ኮሶቮ፡ መቖደንያ፡ ሞንተነግሮ፡ ሰኔጋል ወይ ሰርብያ እንተኾይኑ፡  እቲ እተቕርብዎ መመልከቲ ዑቕባ ንኽርኤ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሑድ ጥራይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኲነታት፡ እቲ መስርሕ ዑቕባ ክሳዕ ዚውዳእ፡  መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ  ከም እትጸንሑ ይግበር።