ንደቀኣንስትዮ ዚውሃብ ፍሉይ ጸግዒ

ዘሰኒ ዘይብለን ደቀኣንስትዮ ወይ ቆልዑ ዘለወን ደቀኣንስትዮ፡ ኣብ እተፈልየ ክፍልታት መንበሪ ኣባይቲ ከምዝቕመጣ ይግብር። ኣብቲ መንበሪ ክፍልታት ምስ ሰባት ብኸመይ ሓቢርካ ትቕመጥ  ዚምልከት ምኽሪ ድማ ብሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይውሃብ እዩ። ምኽሪ ኣብ ዝውሃበሉ እዋን፡ ንዘለክን ውልቃዊ ጸገማት ብቕሉዕ ክትሕብራ ትኽእላ ኢኺን። ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ጐንኽን ደው ክብሉ እዮም፣ ንዂሉ ሕቶታትክንን ጸገማትክንን ብዚምልከት ድማ ደገፍ ክህቡኽን እዮም።