ትምህርቲ

ወረቐት ምስክር መእተዊ ዩኒቨርሲቲ (Abitur) እንተሊኩም ወይ ትምህርቲ ድሮ ዝጀመርኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ዩኒቨርሲታት Saxony-Anhalt ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ክትምሃርዎ እትደልዩ ኮርስ ዩኒቨርሲቲ ምርኩስ ብምግባር፡ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ጽሕፈት ዩኒቨርሲታት Saxony-Anhalt ብኽብረትኩም ኣመልክቱ።