حمایت از بانوان

در هاله مرکز اسکانی برای بانوانی و فرزندانشان که قربانی خشونت بوده‌اند یا به مراقبت ویژه احتیاج دارند، وجود دارد. اجازه سکونت در این مرکز، نیازمند اجازه اقامت یا گواهی تعلیق از اخراج می‌باشد. این مرکزپناهگاهی در مورد خشونت ، به همراه کمک برای ساخت یک زندگی مستقل فراهم می‌کند.
اگر مایل هستید تا ناشناس بمانید، با خطوط مشاوره تلفنی تماس بگیرید. مشاوران زن، به 15 زبان، برای شما خدمات مشاوره فراهم خواهند کرد.

مشکلات در مورد هویت جنسی

در آلمان شما حق دارید آزادانه در مورد بدن خود تصمیم بگیرید. درصورتیکه به دلیل هویت جنسی با شما بطور مغرضانه برخورد شده یاشد، می‌توانید به مددکار اجتماعی مراجعه کنید. اگر مایل هستید ناشناس باشید، می‌توانید به مرکز مشاوره
Begegnungs- und Beratungszentrum „lebensart“ e.V. در شهر هاله و مرکز CSD Magdeburg e.V. در ماگ‌دبورگ و یا انجمن
مجنسگرایان
Lesben- und Schwulenverband Sachsen-Anhalt )LSVD( رفته و از جانب آنها حمایت شوید. در این مراکز، اطلاعات بیشتری در مورد دوجنسگرایی، همجنسگرایی، ترانس و دگرباشی(LSBTI*) کسب خواهید کرد. خدمات روان‌درمانی نیز در صورت مشکلات روانی، به شما کمک خواهد کرد.

حمایت در برابر حملات بیگانه‌ستیزی

در صورت رویارویی با هرگونه حملات نژادپرستانه و یا احساس خطر از جانب افراد تندرو، سریعا با مرکز مشاوره قربانیان (Opferberatungsstelle) تماس بگیرید. کارکنان این مرکز بطور کامل از شما حمایت خواهند کرد و در صورت نیاز همراه با شما به اداره پلیس، نزد وکیل و یا پزشک، خواهند آمد. در هر صورت آگاه باشید: شما حق دارید، عاملان را به دست عدالت بسپارید!