خدمتونه

تاسې به د خپل هرکلي په مرکز کې قانوني مرسته ترلاسه کوۍ. تاسې به لاندې ډول ګټې ترلاسه کوۍ:

  • د سبانارۍ، غرمې ډوډۍ او سپک خواړو لپاره د خواړو لستونه
  • د بسترې او صفایۍ سامان
  • کالي

 

تاسې به د شخصي استعمال لپاره جیب خرچه هم ترلاسه کوۍ. دا به د نغدو پیسو په شکل کې ورکول کیږي او د پوره عمر تن لپاره د دې حساب کیږي. د کورنۍ په وضعیت کې به یواځې یو تن پوره مقدار پیسې ترلاسه کوي او د کورنۍ نور غړي به کم مقدار پیسې ترلاسه کوي.

طبي پاملرنه

د معمولي ناروغۍ په وضعیتونو کې د خپل مرکز د طبي سپلایۍ څانګې ته لاړ شئ. په دغه ځای کې به د ورځې په وخت کې تل ډاکټر موجود وي.

 

د معمولي ناروغۍ په وضعیتونو کې به ډاکټر د هیواد د هرکلي په مرکزونه (LAE)  کې د بل ډاکټر سره تاسې ته نور درمل ولیکي او د تدواي تصدیق نامه به صادره کړي.

د مزمن ناروغۍ لپاره تاسې د تداوي ټکټ ته اړتیا لرۍ. تاسې باید د دې لپاره ځان ثبت کړۍ او د خپل ډاکټر سره د معاینې د مخه د ټولنیز  دفتر څخه دغه ټکټ ترلاسه کړۍ.

 

د ذهني ټکان د مرستې لپاره  (د کومه حده پورې چې د ولایت د هرکلي په مرکزونه (LAE)  کې دستیاب وي)، په هله او میګډيبرګ کې د ذهني روغتیا خدمتونه او  د ذهني ټولنیز چلند او فکتورونو مرکزونه دستیاب دي. که اړتیا وي نو تاسې باید د ملاقات لپاره مخکې وخت واخلۍ.

 

که تاسې د ایچ آیي وي (یا نورو جنسي انتقالیدونکي ناروغیو له کبله) مرستې ته اړتیا لرۍ، لطفاً په هله، میګډيبرګ  یا هل برسټټ  کې د ایډز هیلپ (مرستې) ته زنګ ووهئ.