درخواست وکیل در صورت دریافت جواب منفی

شما می‌توانید نسبت به تصمیم اداره فدرال در دادگاه شکایت کنید. در صورت شکایت، باید به راه‌حل‌های موجود و مهلت شکایت، دقت کنید. لطفا توجه داشته باشید، در صورتیکه می‌خواهید به رای اداره فدرال اعتراض کنید، باید به سرعت اقدام نمایید.
درصورتیکه به وکیل نیاز دارید، باید در اولین مرحله اقدام کنید. مرکز مشاوره پناهندگی کاریتاس (Asylverfahrensberatung der Caritas) و شورای پناهندگان (Flüchtlingsrat) بطور مستقل، آماده ارائه خدمات مشاوره، در مورد درخواست وکیل و امور وکالت، به شما هستند.