شروع به کار

پناهندگان تایید شده، با داشتن اجازه اقامت، مجوز کار در آلمان را دریافت می‌کنند. اگر فرایند پناهندگی شما هنوز در جریان است یا اینکه مجوز تعلیق اخراج از کشور(Duldung) دارید، می‌توانید مجوز کار خود را پس از سه ماه اقامت در آلمان، دریافت کنید. برای درخواست اجازه استخدام، به دفتر مهاجرت، مراجعه کنید. آژانس استخدام فدرال، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت تطبیق مدارکتان با قوانین کار و رعایت حداقل نیازمندی‌ها، با درخواست شما موافقت خواهد کرد.

تا زمانی مجبور به ماندن در LAE باشید، نمی‌توانید در جایی استخدام شوید.

هدف ایالت ساکسون-آنهالت این است که افراد را سریعا ارزیابی و به بازار کار معرفی کند. همکاران بسیاری در بخش مشاوره بازار کار فعالیت می‌کنند. این مشاوره‌ها از طرف مراکز مشاوره مهاجرین، آژانس فدرال استخدام(BA)، مراکز کار، اتاق صنعت و بازرگانی، تهیه شده‌اند. همکاران دیگری مثل شبکه پروژه Job Bridge plus، شبکه IQ، شبکه محلی „تمرکز حرفه‌ای“ و شبکه محلی سازمان‌های مهاجرین (LAMSA e.V.) در فرایند این مشاوره کمک می‌کنند. از مشاور خود در درباره فرصت‌های شغلی که مد نظر شما هستند سوال کنید.