درخواست پیگیری یا پذیرش دوم

در صورت دریافت پیام منفی برای درخواست اولیه پناهندگی، می‌توانید درخواست پیگیری ثبت نمایید. در صورتی که خواست پناهندگی شما قبلا در یکی از کشورهای نروژ یا سوئیس رد شده باشد، آلمان مسئولیت ادامهروند پناهندگی شما را بر عهده می‌گیرد. در این صورت باید درخواست پناهندگی دومی را ثبت کنید.
ممکن است بازگشت به کشور اصلی‌تان، جان شما را به خطر بیندازد و یا اینکه وضعیت کشور شما بدتر از قبل شده باشد. درصورتیکه BAMF شواهد شما را قبول کند، مجددا تمامی مراحل پناهندگی را طی خواهید کرد.