به ذکسن-انهلت خوش آمدید!

اکنون شما به یکی از مراکز پذیرش ایالتی رسده‌اید و در ابتدای روند پناهندگی قرار دارید. امیدواریم در اینجا آرامش و فرصتی برای توسعه افق‌های جدید، پیدا کنید. ساکسون-آنهالت ایالتی متعلق به همه مردم جهان است. هدف ما پذیرش شما به عنوان یک پناهجو و عرضه کردن راهنمایی و یکپارچه‌سازی خدمات، در مراحل اولیه است.
علاوه بر این، افراد بسیاری بصورت داوطلبانه به ما در اوقات فراقت خود، یاری می‌رسانند.

در صفحات بعدی، اطلاعات مهمی جهت راهنمایی و تسهیل پذیرش و روند پناهندگی شما، در فاز اول اقامتتان به هدف تسهیل راهنمایی در مرکز پذیرش و کمک به شما در طی مراحل پناهندگی، گردآوری شده(به تاریخ ۲۰۱۶/۱۰).

کارمندان و داوطلبان این مرکز، تمام تلاش خود را برای مهیا کردن بهترین شرایط زندگی برای شما، انجام می‌دهند. هدف ما، کمک کردن به شما است. با توجه به شمار زیاد پناهجویان، ممکن است در طول فرایند، وقفه ایجاد شود. پیشاپیش از درک و صبر شما سپاسگزاریم.
با وجود این، این پروسه اغلب بیشتر از زمان مورد نظر طول می‌کشد. در چنین شرایطی، سعی کنید تا صبور باشید. خود را با این واقعیت که روند مهاجرت، زما‌‌ن‌بر است ویا حتی ممکن است با شکست‌هایی مواجه شود، تطبیق دهید. ناامید نشوید.

در مرکز پذیرش ایالتی (LAE) خود، شما می توانید در زندگی کردن در کنار مردمی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف شرکت کنید. در آلمان آزادی کامل ادیان حاکم است. این موضوع نه فقط از جانب دولت، بلکه در میان مردم نیز به شدت رعایت می‌شود. با اینکه زنگی در کنار فرهنگ‌ها و عقاید مختلف، ساده نخواهد بود، اما تجربه نشان داده است، می‌توان با احترام و درک متقابل بسیاری از مشکلات را رفع کرد. امیدواریم این دفترچه راهنما به سوالات مهم شما پاسخگو باشد و شما را به مراکز ارتباطی که راهنمایی بیشتری در اختیارتان قرار خواهند داد، آشنا کند.

برای ادامه مسیر و آینده، بهترین‌ها را برایتان آرزومندیم.