اقدامات لازم درصورت درگیری

زندگی در کنار یکدیگر، در یک محیط بسیار محدود، می‌تواند منجر به درگیری شود. شما می‌توانید با اقدامات مسئولانه خود به کاهش درگیری کمک کنید.

  • آرامش خود را حفظ کنید.
  • سعی کنید تا اختلافاتتان را رفع کنید.
  • شرایط بحرانی و خطرناک را به سرعت به ممدکاران اجتماعی گزارش کنید.
  • در شرایط اضطراری، مسئولین امنیتی یا پلیس سایت را خبر کنید.
  • درصورتیکه قربانی خشونت نژادی یا دست راستی گشته‌اید، می‌توانید از واحد سیار مشاوره قربانیان درخواست کمک و حمایت کنید.