الحاق اعضای خانواده

به عنوان شخصی که درخواست پناهندگی‌اش تائید شده، همسر و فرزندان خردسال و یا مجرد شما قادر به مهاجرت به آلمان خواهند بود. شما باید درخواستی مبنی بر الحاق اعضای خانواده در درفتر اامور خارجه فدرال ثبت کنید. دراین‌صورت اعضای درجه یک خانواده شما می‌توانند بطور قانونی به ایالت ساسونی-آنهالت وارد شوند. لطفا توجه داشته باشید که این درخواست باید حداکثر تا سه ماه بعد تائید درخواست پناهندگی شما ثبت شود.
برای افرادی که مستحق به دریافت کمک‌های فرعی، به جز حق پناهندگی، شناخته شده‌اند، طرح الحاق اعضای خانواده تا ۱۵مارس ۲۰۱۸ به تعلیق درآمده (به تاریخ۲۰۱۶/۱۰). بعد پایان این دوره، می‌توان نسبت به مهاجرت اعضای خانواده به آلمان، در دفتر امور خارجه فدرال، اقدام نمود.
درصورتیکه درخواست پناهندگی شما هنوز در دست بررسی است یا ممنوع‌الخروج هستید، باز هم می‌توانید برای الحاق اعضای خوانواده درخواست کنید. برای این منظور، لازم است تا ثابت کنید که فضای کافی برای زندگی کردن و منبابع مالی برای حمایت از اعضای خانواده‌تان که قرار است به آلمان بیایند را دارید.