ጾታዊ መንነት

ኣብ ጀርመን፡ ዝኾነ ሰብ፡ ብሰንኪ ዘለዎ ጾታዊ ኣቃውማ (ኣንስታይ ሰዶመኛ፡ ተባዕታይ ሰዶመኛ፡  ድርብ ጾታዊ (ባይ ሰክሽዋል)፡  ስግረ-ጂናዊ (ትራንስ ጀንደር)፡ ስግረ-ጾታዊ (ትራንስ ሰክሽዋል) ከምኡውን ሰበይታይ (ክዩር)) ወጽዓ ክበጽሖ ኣይክእልን እዩ። ዝኾነ ሕቶታት እንተሊኩም ከምኡውን/ወይ ኣገልግሎት ምኽሪ ተናድዩ እንተሊኹም፡ ንዝከታተለኩም ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት ንምውካስ ብኽብረትኩም ኣይትሰከፉ። ፍሉይ ኣገልግሎት ምኽሪ  ብዛዕባ ዚምልከት ርእይቶታት (ረይንቦው) ሕተቱ።