ክንክን ቆልዑ

ኣብ ጀርመን ዝርከብ ነፍስወከፍ ቆልዓ፡ ኣብ ማእከል መዓልታዊ መእለዪ ቆልዑ (Kita) ንኽጸንሕ መሰል ኣለዎ፣ እዚ ቦታ፡ ቆልዑ፡ እናተመሃሩን ምስ ካልኦት ቆልዑ እናተጻወቱን ዝእለይሉ እዩ። ውላድኩም፡ ኣብ ገጠራዊ ወይ ከተማዊ ዞባ ኪቕመጥ ኣብ እተገብረሉ እዋን፡ ከምቲ እተጠቕሰ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ። ኣብ ማእከል መዓልታዊ መእለዪ ቆልዑ ግዜኻ ምሕላፍ፡ ንቛንቋ ጀርመን ንኽትፈልጥን ምስ ካልኦት ቆልዑ ርክብ ንኽትገብርን ዕድል ይኸፍት። ንዓኹም ዝከታተል ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ኣብ ማእከል መዓልታዊ መእለዪ ቆልዑ ንኽትኣትዉ መመልከቲ ኣብ ምምላእ ይሕግዘኩም።