ነቶም ዘሰኒ ዘይሎም ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ዚውሃብ ጸግዒ

ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ ፡እሞ ኸኣ ብዘይ ዝኾነ ወላዲ ወይ ኣላዪ ኣብ ጀርመን ትቕመጡ እንተሊኹም፡  ንስኹም ፍሉይ ዝኾነ ጸግዒ ኽትረኽቡ የድልየኩም እዩ። ናብዛ ሃገር ምስበጻሕኩም፡ ፍቓድ ብእተዋህቦ ቤት ጽሕፈት ድሕነት ንኣሽቱ መንእሰያት ከምእትረዓሙ ኺግበር እዩ። ፈለማ ኣብ ዝውሃብ ማእከል መቐበሊ እትቕመጡ ዘለኹም ዋላ ኣይትኹኑ፡ ብኣገልግሎታት ድሕነት ንኣሽቱ መንእሰያት፥ ምኽሪ፡ ክንክንን መንበሪ ገዛ ኽትቕበሉ ኢኹም።