መንበሪ ገዛ

ድሕሪ ዑቕባ ምሕታትኩም እቶም ዑቕባ ዝሓተትኩሎም ክልል መዕቀሊ ገዛ ይገብሩልኩም። ህጻናት ዝርከብዎም ስድራቤት መብዝሕትኡ ግዜ ቀዳምነት ኣለዎም። ንበይኖም ዝተሰደዱ ወይ Geflüchtete ከኣ ወይ ከም ጉጅለ ሓቢሮም ወይ ከኣ ኣብ ናይ ሓባር መንገበሪ ገዛ ክዕቀቡ ይከኣል እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ድማ ካብቲ ዘለኽሞ ቦታ ዝርከብ ኢሚግረሽን እኹል ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።