ሓገዛት/ረብሓታት

ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ፡ ሕጋዊ ሓገዛትን ንዕኡ ዚሰማማዕ መባእታዊ ኣገልግሎታት ሓገዝን ኽትቕበሉ ኢኹም።

ጥረ-ገንዘብ ዘይኮነ ሓገዛት ድማ ኽትቕበሉ ኢኹም፥

  • ንቚርሲ፡ ምሳሕን ድራርን ዚኸውን ቮውቸራት
  • ኮቦርታ ኣንሶላን መቕረብ ምግብን
  • ክዳውንትን መሳርሒታት ጽሬትን

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ንውልቃዊ ጠለባትኩም ዚውዕል ናይ ጁባ ገንዘብ ኽትቕበሉ ኢኹም። እዚ ድማ ብጥረ-ገንዘብ ይኽፈል፣ ብመሰረት ሕጋዊ ዕድመ (18 ዓመት) ድማ ንሓደ ሰብ ከምዝቕመረሉ ይኸውን። ሓደ ኣባል ናይ ሓንቲ ስድራ ጥራይ ድማ ንምሉእ ክፍሊት ይቕበል። ካልኦት ኣባላት ስድራ፡  ጐደሎ ክፍሊት ይውሃቦም።

ናውቲ ንጽሕና፡ ክፋል’ቲ ዚውሃብ መባእታዊ ኣገልግሎታት ሓገዝ እዩ። ናይ ጁባ ገንዘብ ምስረኸብኩም፡  ንዓኹም ዘድልየኩም ነገር ባዕልኹም ኽትዕድጉ ኣለኩም። ኣብ ከተማ ንኽትዕድግሉ ዘፍቅደልኩም ቮውቸራት ክዳውንቲ፡ ካብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኽትቕበሉ ኢኹም። ክዳውንቲ ብህጹጽኣብ ዘድልየሉ እዋን ድማ ብመገዲ ዓበይቲ ድኳናት ክዳውንቲ ከምዚውሃብ ይኸውን።