Dobro došli u Saksoniju-Anhalt!

Stigli ste u Pokrajinoj instituciji prihvata i nalazite se na početku Vašeg postupka traženja azila. Saksonija-Anhalt je za sve otvorena savezna zemlja. Mi smo zaduženi za to da Vas kao izbjeglicu prihvatimo na najbolji način te da Vam što prije ponudimo snalaženje i integraciju. Mnogo ljudi ovdje se dobrovoljno angažuje nudeći svoju podršku.

Da bismo Vam olakšali Vaše snalaženje u Instituciji prihvata (LAE) i u  postupku traženja azila, na narednim stranicama izložili smo važne informacije u vezi sa prvom fazom Vašeg boravka (Napisano: 10/2016.).

Saradnici i volonteri su tu da što bolje obezbijede dobre i pristojne životne okolnosti dostojne čovjeka. Ipak, velik broj ljudi koji svakodnevno dolaze, može doprinijeti usporavanju ili ometanju čitavog procesa. Molimo Vas da u takvim slučajevima ostanete strpljivi. Računajte s tim da će čitav proces integracije biti dugotrajan i sadržati i iskušenja i razočarenja. Nemojte se time obeshrabriti.

U Vašoj instituciji prihvata (LAE) i Vi možete doprinijeti tome da grupisanje ljudi različitih nacija i kulturnih okruga bude uspješno. Iako to nije uvijek lako, iskustvo ipak pokazuje: sa poštovanjem i obostranim obzirom mnogi problemi se mogu zajedno riješiti. Nadamo se da će Vam ovaj informativni vodič odgovoriti na važna pitanja i predstaviti mjesta prvog kontakta, koji Vam mogu pomoći u daljem snalaženju.

Za Vaš put i Vašu budućnost

želimo Vam sve najbolje.

Korak po Korak

Dolazak i registriranje

Nakon što uđete na teren LEA-a, kraj portira na glavnom ulazu, prijavite se što prije kao tražilac azila te zatražite i pismenu potvrdu za tu prijavu (Registratura, Kuća A).

Ukoliko LAE Halberstadt nije nadležna za Vas, biće Vam određena adresa odgovarajuće institucije koja jeste nadležna za Vas. Za prevoz dobićete raspored vožnje i bon za jednu voznu kartu, koju morate otkupiti na Infopoint-u Njemačke željeznice (Bahnhof Halberstadt).

Legitimacija smještaja i potvrda o dolasku

Takođe, u registraturi će Vam biti izdata i Vaša legitimacija smještaja. Tu legitimaciju morate uvijek nositi sa sobom i pokazati je prilikom dolaska ili odlaska. Ova legitimacija sadrži navode o Vašem snabdijevanju, posjetama ljekaru  i druge slične podatke.

Osim toga dobićete ovdje Vašu potvrdu o dolasku.

Socijalni radnici

Potom tražite Vašeg nadležnog socijalnog radnika. Njemu možete ispričati sve Vaše problemi. Osim toga on će Vam dodijeliti sobu. Sa bilješkom u Vašoj legitimaciji smještaja Vi idete u Kuću B, tamo dobićete ključevi za sobna vrata. Bonovi za jelo u kantini će Vam nedjeljno dati Vaš socijalni radnik. Molimo Vas da obratite pažnju i na aktualne izložene oglase.

Zdravstvena provjera

Potom idete u zdravstvenu službu u Kući B. Ovdje će se obaviti Vaša osnovna zdravstvena ispitivanja. Ovaj zakonom obavezujući pregled je potreban da bi se isključile zarazne bolesti. Svi sljedeći koraci LEA-a uslovljeni su i određuju se ovim.

Savezna služba (BAMF)

Vaš zahtjev za azil ćete predati u Saveznoj službi za migracije i izbjeglice. Za to ćete dobiti pozivnicu. Savezna služba za migraciju i izbjeglice (BAMF) se nalazi u Prihvatnom centru na terenu LEA-a.

Socijalna služba

Socijalna služba se nalazi odmah pored Kuće A, kod glavnog ulaza LEA-a. Ovdje se izjašnjavate o stvarima i novcu koji su Vam potrebni i koje ćete dobiti.

Odijelo

Diakonie na prostoru LEA postavlja svlačionicu za ličnu potrebu. Svlačionica je otvorena od ponedeljka do petka. Mjesto izdavanja odijela nalazi se iza kantine.

Razmjena veša

U vešeraju (Kuća B, C, W5) možete oprati Vaš veš. Ovdje možete nabaviti i sredstva za čišćenje Vašeg mjesta boravka.

Ovdje možete na određenim termina razmjeniti Vaš veš.

Medicinska pomoć

Centar za medicinsko zbrinjavanje MediCare je prvo mjesto gdje ćete se javiti u slučaju akutne bolesti. Ukoliko Vaša bolest nije akutne prirode, potrebno je da prije posjete kod doktora zatražite dozvolu u Socijalnoj službi.

Pomoć prilikom stanja straha, psihičkih bolesti ili bolesti zavisnosti pruža Vam psihoterapeutska služba u Kontejneru kancelarija G2. U slučaju potrebe, ugovorite Vaš termin za razgovor.

Zaštita

Ukoliko posmatrate nasilne rasprave ili ste sami izloženi napadima ili vrjeđanjima, obratite se odmah, ako je moguće, Vašem socijalnom radniku, Obezbjeđenju (Wachschutz) odnosno policiji (prisutnoj kod glavnog ulaza).

Dječji vrtić

U Kući C te u Kući W4 (u zimskoj građevini W4) se nalazi dječji vrtić ZASt-a. Tamo ćete naći različite ponude za Vašu djecu, koja imaju od 3 do 11 godina, u zaštićenoj okolini.

Prevoz

Podjela termina prevoza za srez Saksonije-Anhalt održava se u kancelariji za prevoz (Transferbüro). Obratite pažnju i na izložene oglase u određenim kućama.

Na dan Vašeg prevoza u kući B morate razdužiti Vašu posteljinu, ključeve i ostalo što ste dobili na zaduženje. Tek tada, nakon što se Vaša legitimacija smještaja ovjeriti pečatom kao nevažeća, možete koristiti prevoz.

Položaj LAE-a Halberstadt

LAE (ZASt) Halberstadt nalazi se u Fridrih-Listovoj ulici 1a, na južnom rubu grada, u pravcu Klusidlunga (Klussiedlung).

Udaljenost između Glavne stanice i LAE-a Halberstadt iznosi otprilike pet kilometara.

Od Glavne željezničke stanice do LAE Halberstadt možete doći tramvajem (linija 2, u pravcu Sargstedter Weg, izlaz “Herbingstraße” ili “Felsenkeller”) ili autobusom (linija 12, u pravcu i sa izlazom “Klusberge”).

Ako idete pješke, pratite saobraćajne znake-putokaze od Glavne željezničke stanice (bijela table sa natpisom “Azyl”).

Locationmap serbisch

Socijalni radnici

Prema tome, kada budete smješteni u Vaš boravak, za Vas je nadležan jedan od socijalnih radnika.

On organizuje isteće, dijeli materijale i pisma, ispunjava zajedno sa Vama formulare za Vaše zahtjeve i Vaš je glavni saradnik, kome se obraćate u LAE-u.

Od njega dobijate sve važne informacije u vezi sa Vašim boravkom u toj instituciji.

Tu se podrazumijeva i uputstvo (pravila kuće i higijene te ponašanja u slućaju požara).

Savjetovanje Karitasa

Ako imate pitanja u vezi sa Vašim boravkom u Instituciji prvog prihvata, možete se obratiti i saradnica Savjetovanja Karitasa (Kuća C/102, 103, 132, 133).

Ovdje između ostalog dobijate i savjetovanje u svim pravnim pitanjama. Ovo savjetovanje će Vas pripremati i za postupak saslušanja.

Uputa: Molimo Vas, obratite se Vašom savjetovalištu, čim dobijete pismo, koje ne razumete. Činite to vrlo brzo, ako ste dobili negativnu azil-odluku. Karitas će Vam onda pruža savjet u vezi mogućih pravnih sredstava te poziva da napustite državi odnosno protjerivanja.

Ponuda u LAE-u Halberstadt

Vrijeme Vašeg boravka u Instituciji prvog prihvata možete korisno provesti, tako što ćete se pripremiti najbolje što možete za proces Vašeg azila / postupak Vašeg saslušanja. Najbolje je da dogovorite termin Vašeg prijema u savjetovalištu Karitasa (Kuća C / 102).

Učite njemački jezik! U savjetovalištu Karitasa će se od ponedeljka do petka u ponudi su orijentacioni kursevi njemačkog jezika. Po pravilu, kurseve provode počasni saradnici.

Ovdje, kao i u soba manjegovanja (Kuća B, Kuća C) možete koristiti programe za Vašu djecu. Saradnici u savjetovalištu nude redovne dječije radionice. Ukoliko ste zainteresovani, raspitajte se i o ponuda ma za odrasle.

Koje su aktivnosti postoje za odrasle, saznaćete na izloženim obavještenjima u prizemlju Kuće C. To mogu biti izleti u okolini LAE-a (zoološki vrt za djecu) ili kulturni susreti (Zora Halberstadt).

U blizini LAE-a (u pravcu gradskog centra) naćićete razne prilike za kupovinu (supermarket, svlačionice) ili za komunikaciju (internet-kafe). Do svega ovoga možete doći pješačenjem 2 ili 3 kilometra od LAE-a.

Sa opštekoristnim radom (prevođenje, tumačenje, pomoć pri priredbama, pomoć pri održavanju higijene, opravkama i drugome) možete aktivno sarađivati i uticati na Vašu okolinu, te zaraditi dodatnog novca. Ukoliko želite iskoristiti ovu mogućnost, razgovarajte o tome sa Vašim socijalnim radnikom.

Sportske aktivnosti, kino i druge društveno-kulturne aktivnosti će Vam redovno ponuditi i socijalni radnici u različitim mjestima.

Seksualni identitet

U Njemačkoj nitko ne smije biti oštećen zbog svoje seksualne orijentacije (lezbijzke, homoseksualci, biseksualci, transgender, transseksualci, interseksualci i ljudi, koji su queer). U slučaju ako biste imali pitanja o tome i/ili tražili mjesta prvog kontakta, koji Vam mogu pomoći u daljem snalaženju, molimo Vas da se obratite Vašom socijalnom radniku. Obratite i pozornost na upute (Regen­bogen) za specijalne ponude savjetovanja.

Postavljanje dodatnog ili drugog zahtjeva

Dodatni zahtjev možete postaviti, ako ste na Vaš prvi zahtjev za azil u Njemačkoj dobili negativan odgovor. Ako je Vaše traženje azila odbijeno u nekoj sigurnoj trećoj zemlji ili Norveškoj ili Švicarskoj, a ukoliko je Njemačka zadužena za Vaš postupak, onda se govori o drugom zahtjevu. To je moguće onda ako ste nakon povratka u Vašu matičnu zemlju, lično ugroženi ili ako se situacija u Vašoj matičnoj zemlji pogoršala. Ukoliko Savezna služba (BAMF) Vaše dokaze uvaži, prolazite cijeli postupak azila ponovo.

Naknadni dolazak porodice

Kao priznati izbjeglica imate pravo da Vaš supružnik ili maloljetna neoženjena/neudata djeca olakšano dođu k vama u cilju spajanja porodice. U tom cilju postavite u Uredu za vanjske poslove zahtjev za priveligovano naknadno doseljenje porodice. U skladu s tim Vaša uža porodica smije doseliti kod Vas u Saksoniju – Anhalt i dobiti dozvolu boravka. Molimo da obratite pažnju na to da ovaj zahtjev mora biti postavljen najkasnije 3 mjeseca nakon što Vam je priznat izbjeglički status ili pravo na azil.

Za osobe koje uživaju Zaštitu po drugim osnovama (“subsidärer Schutz”) je naknadno doseljavanje (spajanje) porodice obustavljeno do 15. marta 2018 godine (stanje 10/2016). Nakon ovog roka, možete ponovo postaviti zahtjev u Uredu za vanjske poslove za naknadno doseljenje Vaše porodice.

Dok traje tekući postupak za dobivanje azila ne može se postaviti zahtjev za naknadno doseljenje porodice. Kao član porodice možete unaprijed tražiti termin u njemačkoj ambasadi. Da bi zahtjev bio pozitivno riješen, morate priložiti dokaz da Vaša porodica može stanovati kod Vas. Osim toga troškove života za sebe i Vašu porodicu morate sami snositi.