مدیریت زمان در

جهت امور پناهندگی و مصاحبه خود وقت کافی بگذارید. از خدماتی که مراکز مشاوره در اختیارتان می‌گذارند، و همچنین سایر لوازم اطلاعاتی از قبیل بروشور، ویدئو و غیره استفاده نمائید. از این طریق، برای مصاحبه آماده شوید.

برای یادگیری زبان آلمانی وقت کافی بگذارید. معمولا در محل اقامت شما، امکاناتی برای یادگیری زبان آلمانی موجود است. از خدمات موجود استفاده کنید و یا در مورد داههای مستقل یادگیری زبان، از ممدکار اجتماعی خود راهنمایی بخواهید.

از خدمات اولین آشنایی مانند جلسات معارفه‌ای که به چندین زبان برگزار می‌شوند، سود ببرید. همچنین در بیرون از مراکز پذیرش اولیه (برای مثال در کالج‌های محلی) نیز می‌توان دوره‌های آموزش زبان آلمانی، پیدا کرد. بدین طریق می‌توانید با زندگی آلمانی آشنا شوید. توجه: لطفا قبل از شرکت در این دوره‌ها، از رایگان بودن آنها مطمئن شوید.

برای کودکان، فرار کردن سخت‌تر از بزرگسالان است. به همین دلیل، به فرزندان خود فرصت بازی و تفریح و آشنایی با کودکان دیگر بدهید. همه مراکز پذیرش اولیه، امکاناتی را برای کودکان فراهم می‌کنند. فرزندان خود را تشویق کنید تا در این فعالیت‌ها شرکت کنند.
لطفا توجه کنید: شما به عنوان قیم قانونی، مسئول سلامتی و تمامی اعمال فرزندتان هستید. این بدین معنی است که، در مرکز پذیرش، شما همیشه باید از محل فرزندتان مطلع باشید. خودتان مراقب آنها باشید و یا مراقبان دیگر را از نحوه دسترسی به خودتان باخبر کنید. فرزند شما نیز همیشه باید از کجا بودن شما اطلاع داشته باشد.

در خدمات اجتماعی و یا کارهای خیریه (ترجمه، کمک به برگزاری مراسم، نظافت، تعمیرات و کارهای دیگر) شرکت کنید. از این طریق می‌توانید اولین تجربه را در بازار مار آلمان کسب کنید. همچنین می‌توانید در محیط زندگی موقتتان تغییر ایجاد کرده و مقرری ماهیانه خود را افزایش دهید.