خدمات پزشکی

در موارد حاد بیماری، به مرکز خدمات پزشکی (MediCare) مستقر در ساختمان یا سایت مراجعه کنید. همیشه در طول روز، دکتری در این بخش حضور دارد. در صورتیکه درمان شما در LAE ممکن نباشد، دکتر سایت ادامه روند درمان را به دکتر دیگری ارجاع داده و بر اساس آن گواهی پزشکی صادر کند.

برای بیماری‌های غیر حاد، همیشه به گواهی درمان نیاز است، که می‌توانید برای آن از مرکز خدمات اجتماعی، قبل از مراجعه به پزشک، اقدام کنید.

اگر اتفاقات به خصوصی شما را به شدت ناراحت می‌کنند، اگر مشکل خواب دارید و یا اگر بدن شما بطور نامتعارف رفتار می‌کند، احتمال دارد که شما از افسردگی رنج می‌برید. تا زمان اقامت در LAE، دفتر خدمات روانی-اجتماعی (Psychosozialer Dienst) و مراکز خدمات روانی-اجتماعی (Psychosoziale Zentren) در ایالات هاله (Halle) و ماگدبورگ (Magdeburg) در مورد مسائل روانشناسی، آماده ارائه خدمات هستند. در صورت نیاز، لازم است برای گرفتن وقت قبلی، اقدام کنید.

در صورت نیاز به خدمات در مورد بیماری ایدز و ویروس اچ-آی-وی(و یا دیگر بیماری‌های جنسی)، لطفا با گروه پشتیبانی ایدز(AIDS-Hilfen) در هاله، ماگ‌دبورگ و یا هالبشتات تماس بگیرید. در این مراکز، بصورت ناشناس مشاوره شده و راههای ارتباطی با مراکز ویژه به شما معرفی خواهند شد.