تعیین صلاحیت حرفه‌ای

آژانس اشتغال فدرال، در مرکز پذیرش اولیه، صلاحیت حرفه‌ای شما را ارزیابی می‌کند. از شما در مورد تحصیلات و سابقه کار حرفه‌ای‌تان سوال خواهد شد. درصورتیکه به توانایی‌های شما، در بازار کار نیاز باشد، مشاوره‌ای کوتاه در مورد بازار کار، به همراه مشاوره‌ای در مورد تایید صلاحیت حرفه‌ای دریافت خواهید کرد. اگر توانایی‌های حرفه‌ای شما بتواند نیازهای بازار کار را رفع کند، شما به شهرداری مربوطه ارجاع داده خواهید شد.

اکثر مشاغل نیازمند تعیین صلاحیت و ارزیابی هستند. بطور مشخص، اگر دوره‌های مربوط به حرفه خاصی را گذرانیده‌اید و یا مدرک دانشگاهی دارید، صلاحیت حرفه شما در مرحله پذیرش اولیه تایید خواهد شد.