تایید صلاحیت حرفه‌ای

پیدا کردن شغل در آلمان، معمولا نیازمند تایید صلاحیت حرفه‌ای است. در صورتیکه مدرک دوره آموزشی حرفه‌ای و یا مدرک دانشگاهی در اختیار دارید، مطمئن شوید که این مدارک توسط مسئولین ثبت گردند.
اگر نمی‌توانید از خدمات تایید صلاحیت حرفه‌ای در مرکز پذیرش اولیه بهره‌مند شوید، بعد از رسیدن به سایت، به مددکار اجتماعی خود و یا مشاور مستقر در شهرداری منطقه خود مراجعه نمایید. این افراد اطلاعات مورد نیاز درباره صلاحیت آژانس‌های کاریابی برای ارزیابی تحصیلات، آموزش، صلاحیت شخصی، مدرک دانشگاهی و سابقه کار، در اختیارتان قرار می‌دهند. پس از تشکیل پرونده صلاحیت، باید در مورد فرصت‌های پیش رو مشورت بگیرید. با مراکز ذی‌صلاح شبکه IQ تماس بگیرید. مشاوران این مرکز، شما را مرحله به مرحله در مسیر تایید مدرک، همراهی می‌کنند.

توجه: نداشتن یا ضعیف بودن مهارت زبان خارجی، معمولا اصلی‌ترین نقطه ضعف در بازار کار محسوب می‌شود. در نتیجه از کلیه ظرفیت‌های موجود، برای یادگیری سریع زبان آلمانی استفاده کنید.